Boeren in Koedijk, arbeiders en fotografen

Willem Bloothoofd was in de tijd van zijn huwelijk met Geertje Molenaar dienstknecht en dagloner. In 1862 had hij echter blijkbaar voldoende middelen en kocht hij in Koedijk een boerderij van Harmen Kramer. De stolp stond op de plaats wat nu Kanaaldijk 273 is. Hij had er 10 bunder land bij en verder huurland. In 1898 brandde de boerderij, waar inmiddels zoon Pieter de scepter zwaaide, af maar er kwam een nieuwe stolp waarvoor dochter Sijtje op 20 oktober 1898 de eerste steen legde.

Het was geen pais en vree op de boerderij. Pieters zoon Willem en dochter Geert verlieten de stolp om er nimmer weer te keren. Zoon Simon Bloothoofd moest de boerderij overnemen tegen ongunstige hypothecaire voorwaarden en de aflossing aan zijn zusters zorgde met name in de crisisjaren voor de grootste problemen. Uiteindelijk begaf zijn geest het en werd hij opgenomen in een inrichting bij Woensel.

De nakomelingen van Willem en Simon Bloothoofd waren hardwerkende arbeiders. Ze woonden in Koedijk (café "De bonte koe"),  Alkmaar en Heiloo. Onder de jongste generaties zijn de (school)fotografen Bloothoofd.