Kinderen

Kinderen van Pieter Bloothooft <VIII-7> en Gerardine de Ruiter, geboren in Koedijk (huis nr 158)

 1. Willem Bloothoofd <IX-8>, geb. 25.3.1881 [get. Jacob Otte, arbeider. 21 jaar; Arien Hartland, hoofdonderwijzer, 67 jaar; beiden in Koedijk]

 2. Gerrit, geb. 24.4.1882 [get. Jan Nottelman, onderwijzer, 24 jaar; Arien Hartland], overl. Koedijk [1] 3.5.1894

 3. Simon Bloothoofd <IX-9>, geb. 22.9.1883 [get. Harmen Kramer, landman, 30 jaar (ws. kleinzoon van de eerdere eigenaar van de stolp); Arien Hartland]

 4. Geertje Bloothoofd, geb. 9.5.1885 [get. Pieter Verwer, veldwachter, 41 jaar; Jan Vries, arbeider, 45 jaar; beiden in Koedijk], overl. Woudenberg 20.12.1957 (begraven Petten 23.12.1957 door Teunis Bloothooft <IX-13>), tr. Adrianus van de Vlies Petten 18.8.1907, kippenbedrijf in Petten, geb. Petten 30.12.1879

  Geertje verlaat het ouderlijk huis om er niet weer te keren. Ze woont voor haar huwelijk eerst nog in Bergen (voor 21.8.1905) en Alkmaar (tussen 31.1 en 6.12.1906). Ze wordt 15.6.1908 overgeschreven naar Petten [2], de woonplaats van haar echtgenoot die daar een groot kippenbedrijf heeft. Als ze in 1957 overlijdt wordt ze in Petten begraven door de Zijper uitvaart vereniging 'De laatste eer', en dat wordt vermeld in het aantekenschriftje van Teunis Bloothooft <IX-13> uit St.Maartensbrug.

 5. Johanna Ber(en)dina Bloothoofd, geb. 20.1.1887 [get. Piter Verwer; Jan Vries], overl. Alkmaar 9.6.1946, tr. Lambertus Kooter Alkmaar 19.12.1929, geb. Spanbroek 16.2.1865, overl. -.4.1946

  Johanna is steeds bij haar vader gebleven (of andersom). Na Koedijk eerst in de Stationsweg in Alkmaar, dan een paar jaar Castricum en tenslotte aan de Kennemerstraatweg. Na het overlijden van haar vader en haar echtgenoot, trok haar zuster Clazina bij haar in.

 6. Clasina Gerardina Bloothoofd, geb. 10.2.1888 [get. Jan Vries; Pieter Verwer], overl. Apeldoorn 10.1.1968, tr. Hendrik Halff Koedijk 25.4.1912,  geb. Beemster 17.11.1874, overl. Purmerend 7.8.1935, rijwielhandelaar, zo. van Albert Halff en Aafje Hooijberg.

  Voor haar huwelijk werkte Clazina van 28.2.1905 tot 31.1.1906 in ZN Schermer en van 18.4.1906 tot 27.1.1909 in Akersloot [3].
  Kinderen geboren in Purmerend: Gerardina Aafje Clasina (24.2.1914), Albert Pieter Hendrik (26.7.1916), Petronella Gerardina Johanna (21.10.1925) Halff.

  Clazina wordt niet in positieve zin genoemd in de behandeling van haar broer Simon. Ze woonde met haar eveneens gewraakte zuster Johanna samen aan de Kennemerstraatweg in Alkmaar, bij de Vierstaten (waarschijnlijk Johanna’s huis). Clazina sleet haar laatste jaren in een bejaardentehuis in Presikhaaf bij Arnhem. Ze dementeerde in de laatste jaren. Twee jaar voor haar dood in 1968 is ze nog totaal overstuur in Koedijk geweest om de boerderij te zien [4].

  Kleinzoon Fred weet van zijn vader Albert Halff:

  Het is niet duidelijk waarom Clasina met de veel oudere Hendrik Halff trouwde, ze scheen er geen zin in gehad te hebben. Hendrik Halff was rijwielhandelaar in Purmerend (Breestraat 4) en de kinderen werden ook in Purmerend geboren. Maar het eerste kind, Gerardina, gaat al op vier jarige leeftijd op 9-9-1919 bij tante Jo(hanna Berendina) en opa Pieter wonen in de Tuinstraat 14-3 (of 143) te Alkmaar. Mijn vader, Albert, volgt vanuit Purmerend op 9-10-1924 naar de Stationsweg 22 in Alkmaar. Mogelijk vanwege school, hij was toen 8. Op 26-1-1926 komt hij weer thuis in Purmerend thuis wonen.

  In 1928 verhuisde Clasina met man en kinderen eerst een paar maanden naar de Stationsweg 22 in Alkmaar [bevolkingsregister Purmerend; de rijwielzaak werd opgeheven] en daarna naar Castricum. Hendrik Halff werd nu cafehouder van cafe/pension/restaurant Maja in Castricum aan de Mient 1. Waarom de rijwielzaak en Purmerend verlaten werden is onduidelijk.

  Niet lang daarna wordt vader Hendrik Halff om onduidelijke redenen opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch in Castricum. Hij lijkt daar misschien een paar maanden gezeten te hebben en vertrekt daarna rechtstreeks naar zijn eigen familie (Halff) om vervolgens weer een rijwielhandel aan de Padjedijk 12 in Purmerend te beginnen. Clasina heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat hij werd opgenomen en ze heeft er tot zijn dood alles aan gedaan om te zorgen dat zijn kinderen hem niet meer zouden ontmoeten.

  Begin 1930 komen de inmiddels met Lambertus Kooter getrouwde Johanna Berendina en opa Pieter ook naar Castricum. Vanaf dat moment wordt mijn vader er door tante Jo en oom Kooter van doordrongen dat hij blij mag zijn nog te eten te krijgen. Wel leerde mijn vader in die tijd het horeca-vak en goed biljarten. In de bewoordingen van mijn vader kon Clazina altijd zo mooi praten dat ze iedereen die ze nodig had om iets gedaan te krijgen (dus ook rijksambtenaren etc.) om haar vingers wond en haar zin kreeg.

  Vermoedelijk loopt cafe Maja toch niet zo goed en gaat iedereen in 1933 weer naar Alkmaar (Kennemerstraatweg 110). Clasina toont in 1935 blijmoedig aan de kinderen een rouwadvertentie van de familie van Hendrik Halff die vermeld dat hun vader is overleden. Mijn vader volgde een opleiding aan de kweekschool en stond op zijn 17e (1934) al voor de klas en heeft dat tot zijn pensioen (inmiddels als schooldirecteur) volgehouden. Hij heeft zelfs zijn jongere zusje Petronella nog als leerlinge in de klas gehad.

  In 1942 trouwt mijn vader -ondanks flinke tegenwerking door Clasina- en verlaat de Kennemerstraatweg en de provincie. Als straf voor het huwelijk wordt mijn vader door Clasina onterft. Mijn vader zei altijd dat mijn moeder en haar ouders hem hebben "gered" uit het moeilijke leven bij Clasina Gerardina. Clasina Gerardina heeft later in haar leven vele jaren bij haar derde kind Petronella Gerardina Johanna in Arnhem in huis gewoond en ook een tijd in een rusthuis in Presikhaaf. Haar laatste jaren woonde ze in een klein, maar duur rusthuis in Apeldoorn, waar ze overleed.

 7. Sijtje Bloothoofd, geb. 20.10.1891 [get. Jan Vries; Pieter Verwer], overl. Alkmaar 13.10.1965, tr. Jacob Meijer Koedijk 12.4.1917, geb. Heemstede 12.4.1893, zo. van Maarten Meijer en Willempje Jongejan, overl. 1.2.1983. Beiden zijn begraven op de de Algemene Begraafplaats Akersloot, graf 5699.

 8. Pieter Jacob [5], geb. 1.8.1893, overl. Koedijk 8.9.1893

Referenties

[1] Koedijk, bevolkingsregister no.  5 blz 31 1885/95
[2] Koedijk, bevolkingsregister
[3] Koedijk, bevolkingsregister no. 17 blz 172
[4] Interview Simon Gerrit Bloothoofd (1976)
[5] Koedijk, bevolkingsregister no. 5 blz 31 1885/95