Samenvatting

Willem Bloothooft <VII-6> is de zoon van Pieter Bloothooft <VI-8> en Trijntje Willlems Mienis, boer, Nederlands Hervormd, geb. Axwijk (gem. Middelie) 12.5.1818, overl. Koedijk [huis 198 [1]; get. Pieter Bloothoofd <VIII-7>, landman, zoon, 28 jaar; Arien Hartland, hoofd der school, 70 jaar; beiden in Koedijk] 23.3.1884, tr. Geertje Molenaar Hensbroek 1.5.1853 [get. Dirk Overtwater, landman, 40 jaar; Klaas van der Busse, timmerman, 48 jaar; Dirk Schuit, veldwachter, 45 jaar; Jacob Houtsmuller, heel- en vroedmeester, 33 jaar; allen in Hensbroek], do. van Jacob Molenaar (geb. Zijpe ~1796), stierenleider, en Stijntje Beets (geb. Oudendijk 19.12.1795), geb. Hensbroek 25.5.1827, overl. Koedijk [2] 14.1.1898. 1 kind.

Willem Bloothoofd was in de tijd van zijn huwelijk dienstknecht en dagloner. In 1862 kocht hij in Koedijk een boerderij van Harmen Kramer die stond op wat nu Kanaaldijk 273 is [3]. “Harmen Kramer (1794-1887) zat op de naastgelegen stolp Kanaaldijk 277 en had als veehandelaar en grootgrondbezitter een enorm vermogen opgebouwd. Kramer is bekend om zijn uitspraak ‘t Is ienmaal wel. Als hij dat zei viel er met hem niet meer te onderhandelen. Kramer had de boerderij in 1846 gekocht van de Koedijker landman Pieter Hansen. Diens vader, Cornelis Hansen (1760-1837) was eerder eigenaar”.

Willem staat in het bevolkingsregister van Koedijk te boek voor huis no. 123b en 132a [4]. Op 5.2.1870 komt zijn schoonmoeder Stijntje Beets inwonen. Zij overlijdt 24.12.1876 op 81 jarige leeftijd.

Kind

  1. Pieter Bloothoofd <VIII-7>, geb. Koedijk 29.2.1856 [huis nr. 123;  get. Jacob Otte, landman, 38 jaar; Klaas Stam, landman, 37 jaar; beiden uit Koedijk]

Referenties

[1]   Koedijk, bevolkingsregister 1875-1885, no. 4 blz 31
[2] Koedijk, bevolkingsregister 1895-1905, no. 12 blz 200
[3] Noordhollands dagblad ~199?
[4] Koedijk, bevolkingsregister 1865-1875, no. 3 blz 17