Arbeiders in Middelie

De voornaam Teunis klinkt veel door in deze twijg. De kinderen van twijgvader Teunis Bloothooft waren landarbeiders in Middelie, midden in de waterrijke Zeevang. Hard werk, armoede, drank, besmettelijke ziekten, het speelde in de achtste generatie rond 1900 een grote rol. Daarna werd kleinzoon Teunis bakker in St-Maartensbrug,  Pieter caféhouder en melkslijter in Beets, terwijl  Jan ongehuwd bleef en arbeider was op het land, in de wegenbouw en op de melkfabriek. Bakker Jacob (in de leer bij oud-oom Teunis) en melkboer Pieter vinden we in de volgende generatie in Amsterdam, zuivelarbeider Jan in St-Maartensbrug en bouwkundige Teunis in Alkmaar. Daarna spreidden woonplaatsen verder over Nederland, met een scala aan beroepen.