Dorpsgezichten St-Maartensbrug

Teunis Bloothooft <IX-13> was bakker in St-Maartensbrug. Hier zijn een aantal dorpsgezichten van St-Maartensbrug tussen 1900 en 1937 met de oude en de nieuwe bakkerij.

~1900. Het huis links is de bakkerij. Van links naar rechts: bakkerij Daan de Jong, ook boer; Klaas Kossen senior, 
beurtschipper op Alkmaar, schip voor de deur; later dorpscafé De Roode Leeuw van Swarthof; later Piet Grin schoenlapper; 
Hendrikus Veuger, koopman - verhuisde later naar het hoge huis / later dochter Engeltje Veuger (manifacturen winkel) x 
Jaap Pool (timmerman). Uitvergroting in apart venster.

Ook aan het begin van de 20e eeuw. Het einde van het dorp met direct de ruimte van de weilanden. 
Bedrijvigheid bij de vrachtdienst van Klaas Kossen op Alkmaar.

~1900. Foto van Jan Veuger. Nu is er een stalling op de plaats wat later de Roode Leeuw zou worden. 

 

Voor 1917. Nog brood-, koek- en banketbakkerij Daan de Jong.

Plattegrond van de oude bakkerij.  

Voor 1920. Het witte huis links is de bakkerij. Van links naar rechts: bakkerij; Guurtje Kossen x Jaap de Groot in verbouwd 
pand; de Roode Leeuw - 2e versie; Piet Grin, schoenmaker; Jaap Pool, timmerman; hoge huis met Rikus Veuger. 
Uitvergroting
in nieuw venster. Bakkerij detail in apart venster.

Begin jaren 20. Elektriciteit is gearriveerd. De bakkerij is nog het laatste huis van de rij. De Roode Leeuw is dan inmiddels van
Siemen Kossen, ook gelegenheid voor stalling. Links Piet Kossen, kinderen Lies, Meta en Klaas Kossen; rechts Siemen 
Kossen en Cornelia Sluis (van metselaar Sluis uit de kerkebuurt)

Begin jaren 20. De koets staat voor de Roode Leeuw. Kinderen poseren, mogelijk ook Jan en 
Teun Bloothooft (eerste en derde van links). Compleet in apart venster.

Omstreeks 1924. Elektriciteit heeft het dorp bereikt. Huizen links van Jan Sleutel en de pastorie (van de dominee) erachter. 
Van links naar rechts: Piet Kossen met paard (erachter mogelijk Kees vander Oord), ?, Lies en Meta Kossen, ?, 
Siemen Kossen, 3 onbekende kinderen, Cornelia Sluis, Piet Grin. Uitvergroting in apart venster.

Augustus 1926. Brand in de bakkerij. Zowel de bakkerij als het naastgelegen huis van de Groot werden in de as gelegd. 
Hier een krantenfoto met de ruine. Met schop Siemen Doorn, op de fiets Jan van der Oord.

1927. De nieuwe bakkerij Bloothooft in St-Maartensbrug. 

Plattegrond van de nieuwe bakkerij. 

Rond 1930 meer huizen bijgebouwd op het rijtje. Voor de bomen links het huis van Jan Sleutel; Piet Dekker van de maalderij; 
[hier nog niet, maar later twee huizen, Piet Kossen en Tony Keppel; daarnaast Gert Veuger, polderbaas]; van  Lou Bestevaar, 
melkboer; pad naar achterliggend land; [hier nog niet, later een huis van Moeijes]; Lourens Doorn, koster; Dirk Smid, 
veldwachter; niet zichtbaar het huis van Kees van der Oord; bakkerij etc. Huizen staan achter een slootje met per huis een 
bruggetje erover. Beurtschip en pakschip voor vervoer van kaas en vee.

1937.

Dertiger jaren. De bomen zijn weg. Het schuurtje van het oude huis 
staat er nog. De school is zichtbaar op de achtergrond.