Samenvatting

Jan Bloothoofd <IX-11> is een zoon van Pieter Bloothooft <VIII-8> en Grietje Franke, landarbeider / zuivelarbeider, geb. 27.8.1905, overl. Purmerend 8.3.1978, ongehuwd. 

Een zwijgzaam man die in 1976 nog in het karakteristieke landarbeidershuisje van zijn ouders aan de Zesstedenweg 6 in Middelie woont. Hij heeft eerst op het land gewerkt, daarna van 1930-1940 bij Ooms in de wegenbouw en tenslotte nog tien jaar op de melkfabriek. Na zijn pensionering houdt hij thuis nog wat schapen op 1 ha land. Hij ligt begraven op het Algemeen Kerkhof van Middelie, samen met zijn moeder Grietje Franke. Het huisje is gesloopt.

Jan Bloothoofd (1976)