Samenvatting

Jan Bloothooft <VIII-9> is een zoon van Teunis Bloothooft <VII-8> en Maartje Kruijthoff, arbeider, geb. Middelie 11.8.1858, overl. Middelie 8.2.1900, tr. Trijntje Ammeraal  Middelie 31.3.1889, do. van Thomas Ammeraal, smidsknecht,  en Jannetje Slagt, geb. Edam 12.4.1868, overl. Middelie 21.7.1956. 4 kinderen. Zij tr. 2 Gerrit Franke, geb. Middelie 24.9.1861, overl. Middelie 6.5.1944, zo. van Simon Franke. Beiden waren begraven op het kerkhof van Middelie.

Trijntje Ammeraal

Jan Bloothooft was landarbeider en modderaar (sloten baggeren). Volgens dochter Jannetje werd gezegd dat het een lange man was, maar er zijn geen foto’s van hem. Neef Jan Bloothoofd <IX-11> vertelt dat hij een rustige man was. Op een dag waren Jan en broer Pieter samen op het land aan het werk, toen Jan met een geweldige pijn in het hoofd bij zijn schoonzuster Grietje Franke kwam. Hij had een longontsteking opgelopen en dat werd zijn dood. Hij werd slechts 41 jaar oud. Het achterblijvende gezin woonde bij iemand in en had het bijzonder arm. Moeder Trijntje Ammeraal ontving 4 gulden steun per week maar daar ging meteen een gulden huishuur van af. Zij huwde later voor de tweede maal met Gerrit Franke.

Ansichtkaart van het dijkje bij Axwijk waaraan Trijntje Ammeraal en Gerrit Franke links woonden.

De achterzijde van de ansichtkaart, op 14 september 1931 verzonden door Oom Jaap (Beets) en Tante Trien (Bloothooft) en kinderen Aafje, Jan en Gerrit, aan hun neef Jan Bloothooft, zoon van T(eunis) Bloothooft, Mr: (meester) Bakker in St-Maartensbrug. Jan was 13 september jarig.