Curriculum Vitae

Ik ben in Alkmaar geboren op zondag 29 augustus 1952 tijdens het vuurwerk van de jaarlijkse kermis. Ik doorliep de HBS-B aan de Paardenmarkt, waar ik in 1970 eindexamen deed. Daarna studeerde ik Technische Natuurkunde aan de toen nog Technische Hogeschool in  Delft,  en studeerde in 1977 af in de Biologische Natuurkunde. Ik werd als studentlid gekozen in de afdelingsraad en het afdelingsbestuur. Toen volgde ruim een jaar bij TNO-IZF (nu Technische Menskunde)  in Soesterberg waar ik de kamer deelde met Louis Pols. Het aanbod van Reinier Plomp om aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promotie onderzoek te doen naar waarneming en akoestiek van gezongen klinkers sloeg ik niet af en ik verhuisde in 1979 naar Amsterdam waar ik nog steeds woon. Het  ZWO contract liep in 1982 af, maar ik kreeg spoedig een aanbod van Toon Cohen en Marcel van den Broecke om in september 1982 in Utrecht bij de vakgroep Fonetiek te beginnen in het kader van het UFFO (Utrechts Fonetisch en Foniatrisch Onderzoek). In deze periode promoveerde ik  in 1985 aan de VU.  In 1986 kon de aanstelling bij de werkgroep, later vakgroep, Computer en Letteren gecontinueerd worden als universitair docent voor de specialisatie Taal- en Spraakautomatisering. Toen de vakgroep C&L in 1998 overging naar Informatica bleef ik bij Letteren en werd Fonetiek weer mijn formele leerstoel (Sieb Nooteboom). De onderzoeksinteressen zijn spraakautomatisering, en in het bijzonder het vastleggen van akoestische stemkarakteristieken (normale, pathologische, en zangstemmen) met behulp van een fonetograaf.

Sinds 1990 ben ik internationaal actief, vooral op het gebied van onderwijs. Eerst als coordinator van  een Erasmus ICP Fonetiek en Spraakcommunicatie, sinds 1996 van een Socrates Thematisch Netwerk "Speech Communication Sciences". Daarnaast was ik van 1991 tot 2002 training coordinator van ELSNET, een EU excellent netwerk op het gebied van taal en spraak, en verantwoordelijk voor de organisatie van tien internationale zomerscholen. Ook coordineerde ik tussen 1996 en 2002 een Socrates European Masters in Taal en Spraak. Bijzondere activiteiten zijn verder de organisatie van de ELSNET Olympics met gesproken dialoogsystemen (1997), de Education Arena (1999) en de IMAGINATION2001 (2001) wedstrijd gedurende Eurospeech conferenties. Sinds 1998 ben ik bestuurslid van de International Speech Communication Association (ISCA), eerst voor 'Special Interest Groups', vanaf 2001 als penningmeester. Sinds 1 januari 2001 coordineer ik het ICT-centrum van de Letteren Faculteit.

Publicaties