Samenvatting

Jan Bloothooft <VII-5> is de zoon van Pieter Bloothooft <VI-8>  en Trijntje Willlems Mienis, werkman, geb. Axwijk (gem. Middelie) 30.9.1816, overl. Monnickendam 24.2.1847, tr. Aagje Schellinger  Middelie 12.8.1841 [get. Bouke Houtman, landman in de Purmer onder Edam, 47 jaar; Pieter Jansz Plas, landman in Middelie, 41 jaar; Dirk Schellinger, arbeider in Oosthuizen, oom, 41 jaar; Jacob Uitgeest, landman in Oosthuizen, 51 jaar], do. van  Klaas Dirksz Schellinger, arbeider, en Lijsbeth Zevenhuizen (overl.), geb. en won. Oosthuizen ~1819. Zij tr. 2 Joannes Greuter Monnickendam 14.10.1849, schaarslijper / schoenmaker, wedn. van Susette Jacoba Snabelie, zo. van Harmen Greuter en Hendrina Evers (beiden overl.), geb. Monnickendam 11.6.1811 (RK ged. 2.7), overl. Monnickendam 24.12.1859. 3 kinderen.

Bij het huwelijk liep Aagje op alledagen, een maand later werd haar dochter Trijntje geboren. Jan Bloothoofd werd slechts dertig jaar oud, hij overleed een paar maanden na de dood van zijn zoon Pieter. 

Na zijn overlijden hertrouwde Aagje Schellinger in 1849 met Jan Greuter, woonde in de Schoolsteeg Wijk C no.90 (ook op het Doelenpadje te Monnickendam (bron Joep Greuter))

Kinderen geb. in Monnickendam: Hermanus, geb. 26.11.1849, brievenbesteller / postbeambte; Hendrica, geb. 9 of 11.4.1851, overl. 1.4.1852 of 25.5.1851?; Gerarda, 8.5.1852; Nicolaas, 3 of 5.6.1856 schoenmakersknecht / touwslager; Adrianus, 25 of 27.12.1858, overl. Schoolsteeg, 8.11.1859 of 7.1.1859, één van een tweeling; Johannes, 27.12.1858, touwslager.

Een jaar na de geboorte van de tweeling in 1858 overleed haar man en bleef Aagje achter met haar dochter Trijntje Bloothoofd (17 jaar), en de kinderen Herman (8 jaar), Gerarda (6 jaar), Klaas (3 jaar) en Jan Greuter (1 jaar). 

Gegevens van de familie Greuter gekregen van Marga Greuter <mcagreuter@wxs.nl>.