Arbeiders in Hoorn

Van de twijg Dirk Pieters Bloothooft is weinig bekend. We zien Dirk eerst als arbeider in Avenhorn, waar zijn vrouw Alida Poppes al woonde. Hun zoon Jan huwde in 1887 de dochter van timmerman Knol, Aagje Knol, uit Hoorn. Hij werd zelf ook timmerman, en wie weet was hij bij timmerman Knol in de leer. Het echtpaar woonde in dorpen rond Avenhorn. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde hij in 1903 Anna Margaretha Zaalberg van Zelst. Hij vertrok in 1906 als timmerman naar Amerika, naturaliseerde in 1919 en emigreerde in 1920 samen met zijn vrouw definitief. Ze woonden in Chicago. In die periode werd de familienaam ook vaak als Bloodhooft geschreven.

Jan en zijn eerste vrouw Aagje kregen slechts één zoon, Klaas Jan.  De laatste huwde Jannetje Zwagerman uit Nibbixwoud. In dat dorp werd in 1913 ook hun dochter Aagje geboren. Zoon Pieter werd in 1915 echter in Assendelft geboren. In 1920 kwam het gezin vanuit Bergen naar Alkmaar, waar Klaas Jan assistent werd bij de Nederlandse Spoorwegen. Ze woonden in de Spoorbuurt. Tezelfder tijd emigreerden zijn vader, die zijn zoon en kleinkinderen in Nederland achterliet.

Deze tak lijkt verder geen nakomelingen te hebben gehad.