Samenvatting

Dirk Bloothooft <VII-9> is een zoon van Pieter Bloothooft <VI-8> en Trijntje Willlems Mienis, landmansknecht, arbeider, geb. Axwijk (gem. Middelie) 17.6.1827, overl. Avenhorn [huis 57, get. Jan Bloodhooft, timmerman in Oosthuizen, zoon, 27 jaar; Johannes Langereis, landbouwer in Avenhorn, 39 jaar, bekende] 31.7.1892, tr. Alida Poppes Avenhorn 14.3.1858 [get. Jacob Spaans Pieter Melisz, veerschipper, 46 jaar; Cornelis Wals, visscher, 46 jaar; beiden bekende bruidegom; Maarten Poppes senior, timmerman, oom, 57 jaar; Pieter Koster, landman in Avenhorn, 41 jaar, bekende bruid], do. van Jan Poppes en Antje Langereis (beiden overl.), geb. Avenhorn [feitelijk wonende aldaar maar wettelijk haar domicilie hebbende in Warder].

Handtekening onder de huwelijksakte van zijn 
broer Teunis  <VII-8>  in 1856

Alida Poppes was wees en haar voogden Ide Poppes, broodbakker in Warder en Maarten Poppes, broodbakker in Zuid Scharwoude, gaven toestemming voor het huwelijk.  

Dirk tekende hierboven als Bloodhoofd. Zijn kinderen kozen voor Bloodhooft. Het zijn de enige gezinnen waar die spelling is gebruikt.

Kinderen
geboren in Avenhorn

  1. Antje Bloodhooft, geb. 9.4.1859 [get. Jan Hilbers, kleermaker, 31 jaar; Antonius Greidanus, winkelier, 34 jaar; beiden in Avenhorn], overl. Obdam 2.10.1930 (begraven aldaar), tr. Jan Broersen Avenhorn 10.2.1884 [get. Nanning Tromp senior, timmerman in Avenhorn, bekende, 66 jaar; Jan Schuitenmaker, gemeenteveldwachter in Avenhorn, bekende, 61 jaar; Klaas Kruiner Pierszoon, arbeider in Oudendijk, oom van de bruid, 60 jaar; Nanning Tromp junior, timmerman in Avenhorn, bekende van de bruid, 40 jaar], arbeider, zo. van Jacob Broersen en Barbara Ootjes (Ootjers), geb. Obdam ~1857, won. Heerhugowaard.

  2. Trijntje Bloothooft, winkelierster, geb. 26.9.1860 [get. Volkert Visser; Jan Gerritszoon Nierop, arbeider in Avenhorn, 57 jaar] , ws overl. Alkmaar 20.6.1942 (als Immetje, wed Pieter Wester, 81 jaar oud), tr. 1. Jan Zwagerman, zo. van Maarten Poppes en Grietje Leek, geb. Hauwert 16.7.1872, overl. Enkhuizen 7.2.1905, eerder wednr Neeltje Duijn, tr. 2. Jacob Leeuwrik Enkhuizen 28.2.1907, timmerman, geb. Hoogkarspel ~1850, zo. van Wouter Leeuwrik en Antje Zweed, wednr Sijtje Bierhaalder, tr. 3. Pieter Wester Hoogkarspel 27.10.1918, boekhandelaar, geb. Warder ~1861, zo. van Pieter Wester en Lijsbeth Steenman, wednr Margje Pot, overl. Heiloo 27.11.1941

  3. Jan Bloodhooft <VIII-11>, geb. 9.4.1865 [get. Volkert Visser, schoenmaker in Avenhorn, 69 jaar; Antonius Greidanus]