Zeelieden in Amsterdam

Adriaan Pieters Bloothooft was van huis uit een landarbeider, maar na zijn verhuizing naar de Zaanstreek kwam hij in die industriestreek ongetwijfeld in aanraking met de scheepvaart. Er zijn geen gegevens dat hij zelf schipper was, maar zijn jongste kind werd in Amsterdam in 1874 op een ark in de Spaarndammerbuurt geboren. Zijn zoon Jan staat wel te boek als schipper. Hij trouwt schippersdochter Jantje Schuring uit Meppel. Het zeer grote gezin woont in de noordelijke Amsterdamse Jordaan, rond de Baanbrugsteeg. Een arbeidersbuurt, nauwe straten met zeer kleine, slechte huizen - treffend gefotografeerd door de schilder Breitner. We kunnen ons nauwelijks meer voorstellen hoe zo'n groot gezin onder die omstandigheden moest leven. Men verhuist vaak want een eerste week huur was gratis. 

Het gezin telt maar liefst tien zonen, waarvan velen hun beroep in de scheepvaart vinden als matroos of stoker, of als kraandrijver in de haven. Ze blijven allemaal in Amsterdam wonen, zowel in de Jordaan als in de Dapperbuurt. Enkelen van hen krijgen op hun beurt weer grote gezinnen, wat leidt tot een sterke vooroorlogse vergroting van deze Amsterdamse twijg.