Samenvatting

Adrianus Bloothoofd <IX-15> is een zoon van Jan Bloothoofd <VIII-12> en Jantje Schuring, NH, sergeant-kok, geb. 22.6.1883 [Brouwersgracht 10, de vader schipper is afwezig; get. Adriaan Bloothoofd <VII-10>, werkman, 51 jaar (grootvader); Willem Brugman, zonder beroep in de Angelierstr. 98, 42 jaar], overl. 7.8.1923, tr. Helena Catharina Brons  Amsterdam 27.4.1910, geb. Amsterdam 30.1.1887

Adrianus verliet het ouderlijk huis op 18.6.1897 om naar de Zeevaartschool in Leiden te gaan. Toen hij op 10 december 1902 gekeurd werd voor de militaire dienst (Nationale Militie, lotingsnummer 696) was hij al in vrijwillige dienst bij "'s Rijks Zeemacht" in Den Helder, en werd daarom vrijgesteld van de diensplicht. Zijn beroep was matroos.

Hij was rond de Eerste Wereldoorlog waarschijnlijk gelegerd bij Hellevoetsluis waar twee kinderen werden geboren. Op 2.10.1922 schrijft hij zich weer in Amsterdam in (Argostraat 38). Hij overlijdt echter op 7.8.1923, slechts 40 jaar oud. Zijn vrouw verhuist 26.11.1923 naar Vinkenstraat 121 in de Jordaan, op 1.4.1932 naar Vinkenstraat 171 en op 28.5.1935 naar Vinkenstraat 179 [Gezinskaart Amsterdam 210/211]. Zij kreeg militair pensioen.
 
Helena Brons en Adriaan Bloothoofd. Mogelijk in 1919 kort na
de geboorte van Leendert, op de arm van zijn moeder. Staand
dan zoon Adriaan en Ben op de arm van vader.

Waarschijnlijk zonen Adriaan, Ben en
Leendert omstreeks 1921
Mogelijk Ben, Johanna, Leendert omstreeks
1929?

Kinderen

 1. Johanna Clazina Margaretha, geb. Hees, 22.10.1911, overl. Hellevoetsluis 12.3.1917 (volgens trouwboekje Adriaan)
   
 2. Adrianus Bloothoofd <X-24>, hulpstoker, geb. Amsterdam 10.5.1913, overl. Amsterdam 15.4.1993
   
  Adrianus wordt op 6 april 1932 gekeurd voor militaire dienst (Nationale Militie, lotingsnr 6983). Zijn vader is dan overleden en zijn moeder woont in de Vinkenstraat 121-II in Amsterdam. Hijzelf was toen werkman in een cartonnagefabriek en had 5 jaar lager onderwijs genoten. Hij was 1.71 m lang, woog 59 kg, index +5.3.

 3. Bernardus Johannes (Ben) Bloothoofd <X-25>, fabrieksarbeider, vanaf 1955 bij industrie- en handelsonderneming J.P. Wyers in Amsterdam, geb. Hellevoetsluis 31.12.1917, overl. Amsterdam 22.6.2004, tr. Johanna Francisca (Jopie) Lena Amsterdam 9.3.1962, geb. Amsterdam 14.5.1925, overl. Amsterdam 14.5.1986. Zij was wed. Leendert van der Zwaan. Geen kinderen. Woonde Adolf van Nassaukade 25-II, Amsterdam; vanaf 1958 Menno ter Braakstr. 17-I Amsterdam
   
  Ben Bloothoofd 1951 Jopie Lena
   
  Ben Bloothoofd  


 4. Leendert Bloothoofd <X-26>, .. smid, geb. Hellevoetsluis 26.3.1919, overl. Amsterdam 13.7.2002, tr. Maartje Krijgsman Amsterdam 5.5.1949, geb. Amsterdam 7.6.1917, overl. Amsterdam 26.4.1998. Geen kinderen.

 5. Johanna Clazina Margaretha Bloothoofd, lingerie naaister, geb. Amsterdam 10.8.1922, won. Alkmaar.