Kinderen

Kinderen van Jan Bloothoofd <VIII-12> en Jantje Schuring, geboren in Amsterdam

 1. Adrianus Bloothoofd <IX-15>, geb. 22.6.1883 [Brouwersgracht 10, de vader – schipper – is afwezig; get. Adriaan Bloothoofd <VII-10>, werkman, 51 jaar (grootvader); Willem Brugman, zonder beroep in de Angelierstr. 98, 42 jaar]

 2. Harm Bloothoofd <IX-16>, geb. 8.8.1884 [get. Nicolaas Witsen, schilder in  Hazenstraat 52, 50 jaar; Pieter Dirks, zonder beroep in Joden Houttuinen 120, 65 jaar]

 3. Pieter Jan, geb. 25.7.1885 [get. Hendrik de Vries, werkman in Spaarndammerdijk 50, 36 jaar; Andries de Ranville, werkman in Wagenaarstr. 96], overl. Amsterdam 23.2.1888 [in het Binnengasthuis, won. in een ark aan de Spaarndammerstr.; get. Joannes Maas, 57 jaar; Albertus Krauwel, 60 jaar; beiden opzichter in het Binnengasthuis]

 4. Willem Bloothoofd <IX-17>, geb. 30.7.1886 [get. Adriaan Bloothoofd <VII-10>, werkman in Eerste Spaarndammerstr. 22; 54 jaar (grootvader); Hermanus Westendorp, werkman in Palmstr. 82, 64 jaar]

 5. Gerard Bloothoofd <IX-18>, geb. 8.12.1887 [op ark liggende aan de Westerbegraafplaats 1818; Adriaan Bloothoofd <VII-10>, werkman alhier aan boord, 55 jaar (grootvader); Jacob Versluis, werkman alhier aan boord, 26 jaar]

 6. Pieter Jan Bloothoofd <IX-19>, geb. 15.2.1889 [geb. op een ark liggende aan de Eerste Spaarndammerstr.; get. Arie Bloothoofd<VII-10>, werkman in Eerste Spaarndammerstr. 22, 58 jaar; Jacob Versluis, werkman in Eerste Spaarndammerstr. 19, 27 jaar]

 7. Maria Bloothoofd <VIII-12.7>, geb. 14.4.1890 [get. Jan Pelletier, werkman in 1e Spaarndammerstr. 109; Jacob Versluis, werkman in 1e Spaarndammerstr. 109], overl. Rotterdam 11.9.1974, tr. Jan Schipper Amsterdam 10.12.1913, geb. Oud-Beijerland 2.1.1893 zo. van Kornelis Schipper en Hendrika Wander, machinist sleepboot, overl. Poortugaal 29.12.1953. 

  Op 2.4.1915 komt het jonge gezin met zoon Cornelis weer naar Amsterdam om even bij Maria’s ouders in te wonen en dan een eigen woning te krijgen. 12 kinderen.

 8. Johan Bloothoofd <IX-20>, geb. 3.12.1891 [get. Barend Evers, Langestraat 20, 52 jaar; Georg Nooij, Dwarsklooster, 48 jaar]

 9. Gerrit Bloothoofd <IX-21>, geb. 25.4.1893

 10. Dirk Bloothoofd <IX-22>, geb. 14.5.1894

 11. Karel Bloothoofd <IX-23>, geb. 1.11.1895

 12. Judocus Bloothoofd <IX-24>, koksjongen, geb. 6.9.1897, overl. Naarden 13.12.1919

 13. Jantje Bloothoofd, geb. 15.11.1899, overl. Amsterdam 28.11.1995, tr. Fredrik Cornelis Jacobus Broier Amsterdam 4.10.1916, geb. Amsterdam 7.1.1894, overl. Amsterdam 23.4.1960.

  Kinderen geboren in Amsterdam: Allegonda (24.5.1918), Frederik (10.1.1917) Broier

 14. Adriana (Sjaan) Bloothoofd, geb. 7.12.1901, overl. Amsterdam 26.8.1998, tr. German van der Kruijssen Amsterdam 2.3.1921, kistenmaker, RK, geb. Buenos Aires (Argentinië) 27.5.1891, overl. Amsterdam 31.10.1958.

  Kinderen geboren in Amsterdam : Eduard (24.11.1921, overleden aan het Russisch front), Johanna (13.4.1923), Jantje (7.5.1924), Karel (19.3.1931), Adriana (14.5.1938) van der Kruijssen. Het gezin woonde tussen 1.3.1922 en 9.3.1924 in bij broer Pieter Jan Bloothoofd (Baanbrugsteeg 6 1-hoog).