Samenvatting

Pieter Bloothooft <VI-8> is de zoon van Jan Jansz Bloothooft <V-8> en Trijntje Pieters Benten, kastelein, ged. Grootschermer 22.12.1794, overl. Middelie 18.5.1871 [get. Sijmen Laan, arbeider in Middelie, 50 jaar; Jan Laan, slagter in Middelie, 42 jaar; bekenden], tr. Trijntje Willems Mienis  Z-N Schermer 31.12.1815 [get. Jan Bloodhoofd, vader, 60 jaar; Simon Kieft, 24 jaar; Mouris Pietersze Hart, 28 jaar, Corn. Bakker, 21 jaar; vader, bruid en bruidegom tekenen],  do. van Willem Mienis en Maartje Jans Akker, ged. Berkhout 30.1.1793, overl. Middelie 8.3.1867 [get. Jan Plas, landman in Middelie, 42 jaar; Klaas Schilp, logementhouder in Middelie; bekenden; echtgenoot van Pieter Bloothoofd, herbergier in Middelie]. 9 kinderen.

Huwelijksakte 1815 Zuid- en Noord Schermer. Vader Jan Bloothoofd had moeite met zijn handtekening en de akte vermeld dat hij circa 60 jaren oud was; hij wist het niet precies.

De moeder van Pieter Bloothooft, Trijntje Pieters Benten, werd in Middelie geboren. En alhoewel zij overleed toen Pieter nog maar twee jaar oud was, moeten we toch veronderstellen dat het geen toeval is geweest dat hij daar na zijn huwelijk naar toe trok. Al snel wordt hij  kastelein in het nabijgelegen gehucht Axwijk. En alhoewel hij soms ook veehouder wordt genoemd is hij tot op hoge leeftijd (ook) tapper/herbergier gebleven. Uit de beroepen van de getuigen zien we dat het gezin in een kleine, eenvoudige dorpsgemeenschap  was opgenomen. Alle zoons worden boerenarbeider.

Het is bijzonder dat alle negen kinderen van Pieter Bloothooft in leven blijven en dat er acht zoons waren. Het heeft de sterkste verbreding van de familie Bloothooft met wel vier twijgen tot gevolg gehad. Verder is het opmerkelijk dat vier kleinkinderen van Pieter onderling trouwen. Een uit erfelijk oogpunt niet zo verstandige vervlechting met de familie Franke.