Kinderen

Kind uit het eerste huwelijk van Jan Bloothooft <V-8> en Neeltje Jacobs van Petten

 1. NN, overl. de Rijp [1] 28.6.1783 [impost pro deo]

Kinderen uit het tweede huwelijk van Jan Bloothooft <V-8> en Trijntje Pieters Benten, gedoopt in Grootschermer [2]

 1. Maartje, ged. 31.12.1791, overl. Minnemeer  7.11.1794 [impost de Rijp pro deo, begraven in de Rijp [3]]

 2. Lijsbeth, ged. 12.5.1793

 3. Pieter Bloothooft <VI-8>, geb. 22.12.1794 [ged. 11.1.1795]

Tot de dood van Trijntje Benten had Jan Bloothooft een graf (no.18) in de Gereformeerde kerk in de Rijp. Hij begroef er een kind. Daarna gaat hij over naar de gereformeerde kerk in Grootschermer (Zuidschermer), en huurt daar graf no. 11. Hij begraaft er twee kinderen, Ariaantje Ninksen en zijn laatste zoon Teun. Zelf wordt hij er eveneens begraven.

Grafboek van de Gereformeerde kerk in Grootschermer

Kinderen uit het derde huwelijk van Jan Bloothooft <V-8> met Adriaantje Jacobs Ningsz, gedoopt Grootschermer [2]

 1. Jan, geb. 23.3.1797 [ged. 16.4.1797]

 2. Maartje, geb. 5.12.1798 [ged. 23.12.1798], overl. Menningweer 10.1.1799 [impost Zuid- en Noordschermer [4] pro deo (de naam staat er niet bij maar omdat er in 1802 weer een Maartje wordt geboren moet het welhaast om dit kind gaan)]

 3. Jacob, geb. 17.1.1801 [ged. 1.2.1801 vader behorende tot de Doopsgezinde Gemeente(?)], overl. Menningweer 16.2.1801 [impost Zuid- en Noordschermer [4] pro deo]

 4. Maartje Bloothoofd, dienstbaar, geb. 17.10.1802 [ged. 31.10.1802], overl. Assendelft 15.12.1879 [huis no. 159, get. Jacobus Bunsma, wever in Krommenie, zoon, 42 jaar; Pieter Mantel, kastelein in Assendelft, bekende, 62 jaar; ‘de eerste comparant kan niet schrijven’] 

  tr. 1 Jacob Hart Assendelft  28.10.1827 [get. Jan Bloothoofd, watermolenaar in Grootschermer, vader, 72 jaar; Pieter Bloothoofd, veehouder in Akswijk, broer, 32 jaar; Klaas Kuijper zadelmaker in Krommenie, halfbroer bruidegom, 31 jaar; Andries Berman, veldwachter in Assendelft, kennis, 54 jaar; ‘Maartje en Pieter verklaarden niet te kunnen schrijven’], timmerman, wed. van Ermpje Molenaar, zo. van Jacob Daniels Hart en Klaasje Klaas Woud, geb. Krommenie ~1770

  Zoon: Arijan Hart, arbeider, geb. Assendelft ~1830, tr. 6.9.1868 Jacoba Ooms, dienstbaar, geb. Krommenie ~1844, do. van Hendrik Ooms en Cornelia Kraai.
  Jacob Hart had uit zijn eerste huwelijk zonen: Dirk en Pieter (get. 2e huwelijk stiefmoeder)

  tr. 2 Johannes Bunsma Assendelft 13.7.1834 [get. Willem Bunsma, broeder in Assendelft, 34 jaar; Christyaansis Bunsma, broeder in Assendelft, 27 jaar; Dirk Hart, wever in Krommenie, stiefzoon, 27 jaar; Pieter Hart, wever in Krommenie, stiefzoon, 26 jaar; ‘de bruid verklaarde niet te kunnen schrijven’], wedn. van Duifje Wildeboer, zo.van Gerrit Bunsma (overl.) en Christina Eybers - vroedvrouw in Assendelft -, geb. Wageningen ~1800

  In de huwelijksakte wordt de opmerking gemaakt "tevens verklarende dat ofschoon in de overlegde acten onderscheiden naamspellingen voorkomen dezelve echter de daarbij bedoelde persoonen aanduiden". Spelling begint in de 19e eeuw door een zekere standaardisatie een punt te worden.

  Zonen: 
  a) Jacobus Bunsma, wever, geb. ~1837 (aangifte overlijden moeder)
  b) Willem Buntsma, wever, geb. Assendelft ~1843, tr. Assendelft 8.7.1866 Keetje Smit, geb. Castricum ~1842, do. van Jacob Smit, arbeider, en Barbara Heijnis.

Kind uit het vierde huwelijk van Jan Bloothooft <V-8> met Antje Lely, gedoopt Grootschermer [2]

 1. Teunis, ged. Grootschermer 3.8.1806, overl. Zuid- en Noordschermer, 30.9.1812 [‘in het huijs of moole No. 66.’,get. Maarten Kalis, Pieter Kooy]
Aangifte van het overlijden van Teunis Bloothooft, mede ondertekend door 
vader Jan Bloothooft

Referenties
[1] de Rijp, impost op het begraven 1772-1790
[2] Zuid- en Noordschermer, doopboek geref. kerk Grootschermer 1730-1812
[3] de Rijp, grafboek geref. Kerk, fol 224 ‘grav 18 Jan Bloothooft 1788-1796 14 st 20 per jaar, den 7 november 1794 een kint van dito’
[4] Zuid- en Noordschermer, impost op het begraven 1795-1805