Landbouwers van Oudorp naar Breezand

De eerste generaties in de twijg Jacob zetten de lijn van hun voorouders voort, als boeren en landarbeiders rond Oudorp. Kleinzoon Jacob vertrekt naar Amsterdam en is er stoker op de grote vaart. Hij blijft ongehuwd. Kleinzoon Dirk vertrekt in 1929 naar de Zandvaart in Breezand en daar woont de familie nog steeds.