Boeren en arbeiders in de Schermer en Oudorp

Het is niet helemaal duidelijk wat takvader Jacob Klaasz Bloothooft voor beroep uitoefende.  Hij zou zijn leven lang watermolenaar kunnen zijn geweest op ondermolen 13 van de Schermer Zuidkust. Maar een alternatief is dat hij  boer in de Schermer onder Akersloot is geworden, daarbij geholpen door het bezit van de boerendochters die hij trouwde. Zijn zoons Klaas en Jan zijn ook boeren aan de Westzijde van de Schermer, en zijn dochters Maartje en Trijntje trouwen daar eveneens boeren. Aan het eind van de 18e eeuw is veel landbezit in de Zuid Schermer gekoppeld aan de familie Bloothooft. Zoon Pieter dwaalt door Noord-Holland maar belandt uiteindelijk in de Wognummerbuurt in Alkmaar.

In de volgende generatie zien we arbeiders en boeren rond Alkmaar in de Schermeer en bij Oudorp. Geen van de zes mannen wordt ouder dan 50 jaar en alleen Pieter Klaasz Bloothooft, boer bij de Halvemaansbrug bij Oudorp, heeft nageslacht, Klaas en Jacob.

Klaas Bloothoofd woont even buiten de stad ten zuiden van Alkmaar aan de Singel en is er dagloner, werkman, arbeider. Zijn neef Klaas Kleijbroek heeft dichtbij een cafť aan het Ritzevoort. Zijn zoon Pieter woont later aan de HeiloŽrdijk, in de buurt van de Vierstaten. De laatste is daar boerenarbeider, wordt niet ouder dan 34 jaar, en laat twee dochters na.

Met Jacob start de gelijknamige twijg Jacob.