Samenvatting

Pieter Bloothoofd <VIII-13> is een zoon van Klaas Bloothoofd <VII-12> en Grietje Voormeer, boerenarbeider, geb. Alkmaar 10.2.1848 [Singel buitenwijk A no 194, get. Nicolaas Kleijbroek <V-11.4>, kastelein, 33 jaar; Paulus Korver, koopman, 41 jaar; beiden in Alkmaar], overl. Alkmaar 4.5.1882 [Vier Staten, get. Willem Ypelaan, zwager, arbeider in Alkmaar; Wijnand Kraakman, landman in Alkmaar, bekende, 49 jaar], tr. Antje de Graaf Castricum 8.2.1877 [get. Adrianus Dekker, makelaar, 61 aar, bekende; Cornelis Bakker, gemeenteveldwachter, 63 jaar, bekende; Frans Ypelaar, halve broeder bruid, koopman in manifacturen, 29 jaar; Jacob de Graaf, broeder, arbeider, 25 jaar; allen in Castricum], do. van Cornelis de Graaf en Trijntje Volgers, geb. Castricum 6.1.1854, overl. Alkmaar 16.6.1919. 3 kinderen. Zij hertrouwt Johannes Vreeker, Alkmaar 27.4.1884, boerenarbeider te Alkmaar, geb. Bergen 17.1.1841, zo. van Dirk Vreeker en Marijtje Dubbeld. Zie ook de genealogie IJpelaan.

Evenals zijn ouders woont Pieter ten zuiden van Alkmaar, een kilometer buiten de stad langs de Kennemerstraatweg bij de uitspanning De Vier Staten. Hij is er boerenarbeider. Hij wordt maar 34 jaar oud en laat zijn vrouw achter met twee jonge dochters.

Herberg De Vier Staten (de vier standen: Edelman, Predikant, Burger en Boer) in 1793, getekend door Hendrik Tavenier. De herberg werd in 1867 gesloopt en maakte plaats voor een boerderijtje, die op zijn beurt in 1910 vervangen werd door de huidige panden. Meer over de herberg is te vinden in Koomen, K. en Mutters, M. (1998), Van Kennemerhout tot Cultuurpark, uitgave i.s.m. Historische Vereniging Alkmaar, pp. 82, 86-88.