Kinderen

Kinderen van Pieter Bloothooft <VI-13> en Grietje Gras

  1. Antje, geb.Oudorp 19.8.1813 [gem.  Broek op Langedijk, get. Jan Klugt, zandrijder, 47 jaar; Jasper van Dijk, boerenbedrijf, 53 jaar; beiden Oudorp gem. Broek op Langedijk], overl. Broek op Langedijk 17.10.1813 [huis no 39, get. Jasper van Dijk, Jan Denneman, buren]

  2. Klaas Bloothoofd <VII-12>, geb. Oudorp 16.12.1814 [als voren]

  3. Teunis, geb. Alkmaar 30.10.1816 [Huiswaard wijk Bn 22, vader bouwman, get. G. van Genderen; Robertus de Leeuw]

  4. Margaretha Bloothoofd, geb. Alkmaar 22.1.1819 [als voren], overl. Alkmaar 30.3.1886 [Breestraat wijk A no 4, get. Frederik Hendrik Ringers, timmerman in Alkmaar, 39 jaar, bekende], tr. Jan Dekker Alkmaar 24.7.1859 [get. Willem Dekker, broeder, boerenknecht in Bergen, 40 jaar; Pieter Houtenbos, zwager, kastelein in Limmen, 34 jaar; Klaas Bloothoofd <VII-11>, broeder, daglooner in Heiloo, 44 jaar; Jan Sneekes, landman in Limmen, 40 jaar, bekende], timmerman, wed. van Barbara Elisabeth Straatman, won. Alkmaar, zo. van Wulbert Thijse Dekker en Guurtje de Wit (beiden overl.), geb. Limmen ~1807, overl. voor 1886

  5. Jacobus Petrus Paulus Bloothoofd <VII-13>, geb. Alkmaar 29.6.1820 [Huiswaard, get. Corn. Croll, A. van Wetering]

  6. Anna, geb. Alkmaar 10.1.1822 [Huiswaard, get. R. de Leeuw, Corn. Croll], overl. Heiloo 8.5.1823 [won. N34, vader boer in Huiswaart, moeder overleden, get. Jan Helder, landbouwer in Alkmaar, 31 jaar; Jacob Bruin, landbouwer in Heiloo, 44 jaar]