Kinderen

Kinderen van Pieter Jacobsz Bloothooft <V-12> en Maartje Teunis Jongkees

 1. Jacob Bloothoofd <VI-14>, dagloner, ged. Akersloot [1] 3.12.1785 [get. Maartje Jacobs Bloodhooft <IV-6.6> (tante)]

 2. Anthonius Bloothoofd <VI-15>, bulloper, ged. Oudorp [2] 27.9.1787 [Butterhuizen, mtr Lijsbeth Sijmisze], overl. Alkmaar [3] 18.10.1826 [won. buitenwijk AN, get. Arie van Wetering, kantoorbediende in wijk BN 514, 56 jaar; Johannes Banning, tapper in wijk BN 363, 28 jaar], ongehuwd

  Teunis woonde in 1822 op het Scharloo 206 (wijk A buiten) als bullopersknecht bij Arie Pannekeet [4].

 3. Gerardus (Gerrit) Bloothoofd <VI-16>, ged. Oudorp 4.1.1790 [Butterhuizen, mtr. Divertje Jans Grasboer].

  Gerrit diende in het leger van Napoleon in het 123e Regiment Infanterie van Linie, waarvoor tussen 1810 en 1814 werd gerecruteerd. De kans is groot dat hij tijdens de Russische veldtocht is omgekomen. Hij had stamboeknummer 3882 en als moeder wordt (onjuist) Aagje Craag genoemd.


 4. Guurtje Bloothooft, boerin, geb. in de Schalsmeer (poldertje in de Wormerban ten oosten van Knollendam) ~1790, overl. Castricum 4.12.1841 [Noordeinde no 44, get. Jacob de Graaf, landbouwer in Castricum, 67 jaar; Jan Kabel, landbouwer in Castricum, 39 jaar, buurman],  tr. Jacob de Graaf ~1814, boer, wedn. van Ariaantje Alderts Knaap (overl. 1812), geb. ~1774, testament [5] 2.9.1814

  Jacob de Graaf heeft een zoon Albert uit het eerste huwelijk. In de testamenten worden voogden over deze achtjarige zoon benoemd. Grietje wordt erfgenaam voor de helft van de nalatenschap en als er kinderen komen daarboven nog een kindsdeel. Jacob wordt algeheel erfgenaam van Grietje. Zij kan niet schrijven vermits ze desselfs nooit geleerd had.

  Zoon Jan de Graaf, geb. Castricum ~1820, tr. Wilmijntje Kabel, Heiloo 19.10.1845, geb. Castricum ~1803, do. van Cornelis Janse Kabel en Grietje Rijkerman, wed. Klaas Welboren. 

 5. Maartje Bloodhoofd, RK, geb. Wormer ~1793, overl. Heiloo 28.5.1847,  tr. Antonius (Teunis) van Baar Castricum 2.5.1819, dagloner, koopman, bouwman en koopman in vee, geb. Limmen 10.6.1784, zo. van Cornelis Teunisz van Baar en Klaartje Pruim, overl. Schoorl 14.4.1865. Hij tr. 1. Jannetje Ariens Stet, zij overl. Heiloo voor 1814.

  Teunis woonde tijdens zijn eerste huwelijk in huis nr. 15, later met zijn tweede vrouw in huis nr. 13. Kinderen uit het tweede huwelijk gedoopt in Uitgeest [6]: Petrus (Pieter) (geb. Uitgeest 14.11.1820, get. Jacobus de Graaff en Gertrudis Bloodhoofd (zuster)), Jannetje (geb. Uitgeest 2.3.1822, get. Arie van Baar en Antje Stet), Cornelis (geb. Heiloo huis nr.23 11.7.1823 , overl. 1.8.1823), Gerrit (geb. Heiloo huis nr.23 11.7.1823, overl. 2.8.1823), Maartje (geb. 27.3.1827, dienstmeid), Cornelis (geb. Heiloo 30.10.1828, landbouwer en binnenlands koopman), Gerrit (geb. Heiloo 83.1832, koopman), Jacob (geb. Heiloo 31.5.1834, overl. 7.11.1834). Kinderen uit het eerste huwelijk: Arie (geb. 12.5.1806, dagloner), Maartje (geb.13.10.1811, overl. 8.3.1814 in huis nr.15)


 6. Dirk, ged. Bergen [7] 11.10.1795 [get. Grietje Dirksz jongkees], overl. Bergermeer 31.10.1795 [impost [8] pro deo]

 7. Neeltje, geb. ~1798, overl. Alkmaar [9] [10] 20.6.1799 [Jeruzalem (een huis in de Gasthuisstraat heet zo), pro deo]

 8. Dirkje, geb. ~1798, overl. Alkmaar [9] [10] 17.10.1799 [Wognummerbuurt, pro deo]

Referenties

[1]   Akersloot, doopboek RK kerk 1757-1812
[2] Oudorp, doopboek RK kerk 1757-1811
[3] Alkmaar, ook begraafboek Grote Kerk 22.10.1822, f 0.80
[4] Alkmaar, registratie Burgelijke Stand 1822, fol. 331
[5] Alkmaar NOT 1193, not. Jacob Nubout van der Veen, nrs. 124, 125, 126
[6] RAH, DTB 11 Uitgeest, doop 1782 - 1822, RK statie Geboorte van H. Maria
[7] Bergen, doop/trouwboek RK kerk
[8] Bergen, impost overledenen
[9] Alkmaar 52/53, begraafboek Grote Kerk, op het kerkhof voor 8 stuivers
[10] Alkmaar OR 657, impost op het begraven 1798-1800