Samenvatting

Claas Jacobsz Bloothooft <V-11> is een zoon van Jacob Claasz Bloothooft <IV-6> en Haasje Claas, RK, geb. Schermeer, ged. Noordeinde 12.8.1744, overl. voor 1808, tr. Grietje Cornelisdr Glas Akersloot [1] 6.5.1770 [impost [2] hij 4e classe], overl. voor 1808, testament [3] 14.8.1806. 5 kinderen.

Op 20 april 1799 koopt Klaas Jacobsz Bloothooft [4] van zijn broer Jan <V-13> 7/9, van Lammert Jansz Molenaar 1/9 en van de voogden van Albert Janse Eijpelaan eveneens 1/9 in de kavels 3 (5 morgen) , 4 (14 morgen 528 roeden)  en 5 (7 morgen 300 roeden) in de Polder boven GH in de Schermeer [5] voor in totaal f 8120. Deze landerijen beslaan 27.5 morgen en een boerderij (no 162).

Zijn zuster Trijntje <IV-6.9>  bezat met haar mannen Pieter Vader en later Jacob de Groot de kavels H 17 en 18, terwijl hun neven Pieter <V-3> en Dirk Bloothooft <V-4> de kavels 19 en 20 hadden, met de Peijlshoeve. Een grote Bloothooft enclave aan het einde van de 18e eeuw.

Kavels 3, 4 en 5 in de polder H (Schermeer), 
detail kaart van de Uitwaterende Sluizen 1745

Op 14.8.1806 maken Klaas en Grietje hun (standaard) testament in hun eigen huis, ten overstaan van hun buren Jan Hendriksz Droog en Jan Klaasz Punt. Ze konden beiden niet schrijven.

Zij overlijden niet lang daarna en op 9.4.1808 verkopen de erfgenamen het bezit voor f 9280 aan Pieter Wittebol [6]. De betrokkenen zijn Jacob Bloothooft <VI-11>, de weduwe Cornelis Bloothooft <VI-12>, Pieter Kleijbroek als in huwelijk hebbende Antje Bloodhoofd <V-11.4>, Jan Schouten te Zuid Scharwoude en Dirk Pietersz Zijp in de Schermer als voogden over Pieter Bloothooft <VI-13>.  

Referenties 

[1] Akersloot, schepentrouwboek 1710-1788
[2]   Akersloot, impost op het trouwen 1747-1776, 1781-1798
[3]   Alkmaar NOT 1036, not. Adrianus Petrus de Lange, no.109
[4]   Schermeer, transporten, RA Haarlem OR 6355
[5] Schermeer, legger van de landerijen 1798-1834, fol 181
[6] Schermeer, transporten, RA Haarlem OR 6355