IV-6.6  Maartje Jacobs Bloothooft  (1753 - >1791)

Maartje Bloothooft <IV-6.6> is een dochter van Jacob Claasz Bloothooft <IV-6> en Guurtje Pieters Klaver, RK, geb. in de Schermeer, ged. Akersloot [1] 8.10.1753 [mtr. Guurtie Claes (Bloothooft <III-3.12>, tante)]

tr. 1 Wulbert Pietersz Duyneveld Akersloot [2] 13.5.1781 [impost [3] beiden 4e classe], wedn. uit de Schermeer, overl. Akersloot [4] 20.8.1789. Als kinderen, gedoopt in Akersloot [8], vinden we 3.8.1783 Antje [get. Maartje Pieterze] en op 18.6.1785 Guertje [get. Maartje Teunisze (Jongkees <V-12>, tante)]. Op 31.12.1781 wordt de dood van een (eerder?) kind van Wulbert Duijneveld aangegeven.

Wulbert Duijneveld was boer in de Schermeer. Hij bezat in Polder J 7 morgen in kavel 10 en hij had 3/5 van 30 morgen 289 roeden in Polder J kavels 12 en 13. Daarbij hoorde ook het huis no.188.

Kavels 10, 12 en 13 in de polder I in de Schermer, kaart van de Uitwaterende Sluizen, 1745

Na zijn overlijden in 1789 vertrok Maartje Jacobs Bloothooft naar de Egmondermeer en trouwde er Cornelis Klaasz Koopman. 

tr. 2 Cornelis Klaasz Koopman Egmond Binnen [5]  [6] 6.3.1791 [impost [7] zij 4e classe], jm in de Schermeer, zij wed. in de Egmondermeer.

Zoon Japik (Jacob) Koopman, ged. Egmond-Binnen 19.7.1794 [get. Trijntje Bloodhoofd]

Op 2 april 1807 wordt in Oudorp de erfenis van Jan Klaver verdeeld [9]. Hij was de halfbroer van Maartje’s moeder Guurtje Pieters Klaver. 

“Nog de voornoemde Cornelis Oudes (schepen en weesmeester van Oudorp) in qualiteit als voor en als zodanig ten dezen waarnemende het Interest van Antje en Guurtje Duijneveld, alsmede Jacob Ariensz(? GB) Koopman, alle nog minderjarige kinderen van Maartje Bloothoofd in Huwelijk verwekt bij haare twee mannen Wulbert Duijneveld en Cornelis Koopman… allen 75.14.2”.

Referenties

[1] Akersloot, doopboek RK kerk 1724-1757, 1757-1812
[2] Akersloot, schepen trouwboek 1710-1788
[3] Akersloot, impost op het trouwen 1747-1776, 1781-1798
[4] Akersloot, doodboek RK kerk 1747-1775, 1781-1798
[5]   Egmond Binnen, trouwboek voor het gerecht
[6]   Egmond Binnen, trouwboek RK kerk
[7]   Egmond Binnen, impost op het trouwen
[8]   Akersloot, doopboek RK kerk 1757-1812
[9] Oudorp, allerhande schepenakten 1806-1807,1807-1810, RA Haarlem OR 6262, 6263