Uitgestorven tak boeren  in Schagen

Dirk Klaasz Bloothooft zwerft vanuit de Schermer Blokkers noordwaards. Ten tijde van zijn eerste huwelijk in 1743 met Grietje Pietersd (Zijp?) is hij landarbeider aan de Omval. Bij het tweede huwelijk met Grietje Cornelis in 1750 woont hij op het Zeglis buiten de Schermerpoort. Het derde huwelijk met Lijsbeth Jacobs en het vierde met Aaltje Vicars melden St-Pancras. Alleen uit het laatste huwelijk blijven de kinderen Klaas en Pieter in leven. Pieter werd in 1769 Schagen geboren en gezien het verdere verblijf van de familie in die plaats, heeft het gezin zich daar rond die tijd gevestigd. Toen was Dirk Klaasz al 52 jaar oud.

Dan weten we lang niets, tot zoon Klaas in 1798 in Schagen met Neeltje Beeldman trouwt. Hij woonde op de Lagedijk aan de Westfriese omringdijk tussen Schagen en Schagerbrug. Hun dochter Trijntje met onbepaald beroep - kreeg in 1823 een onecht kind, en zijn twee zoons Dirk en Gerrit huwden in het geheel niet. Dat laatste betekent dat de familienaam in Schagen weer even snel verdween als hij gekomen was.