Samenvatting

Klaas Bloothoofd <V-9> is de zoon van Dirk Klaasz Bloothooft <IV-5> en Aeltje Jans Vicars, RK, ged. Oudorp 17.6.1768 [van St.Pancras, get. Antje Jans vicars (tante)], overl. na 1841,  tr. Neeltje Gerrits Beeltman Schagen [1] 12.8.1798 [hij won. op de Lagedijk onder Schagen, zij won. Zijpe] [2] [get. Claas, Crelis, Reyerse Korver, Johanna Semans], geb. Langedijk (gem. Oudcarspel), overl. voor 1841

Toen Klaas werd geboren was zijn vader al 51 jaar. Er is een grote kans dat hij samen met zijn broer alleen door hun moeder Aaltje Vicars werd opgevoed in Schagen. Daar hoorde schoolbezoek niet bij, want later blijkt hij niet te kunnen schrijven. De volgende generatie doet dat niet beter, zijn dochter Trijntje kan eveneens niet schrijven. Bij zijn huwelijk met Neeltje Beeldman woonde hij op De Lagedijk, een buurtschap westelijk van Schagen tegen de Westfriese Zeedijk. Hij moet maatschappelijk enig succes hebben gehad op het moment dat hij voor zijn dochter Aaltje in 1804 tot de 4e classe wordt gerekend. Met zijn nageslacht gaat het minder goed. Zijn dochter Trijntje – met onbepaald beroep - krijgt een onecht kind, en zijn twee zoons huwen in het geheel niet. Dat laatste betekent dat de familienaam in Schagen weer even snel verdwijnt als hij gekomen is.

De Lagedijk aan de Westfriesche Zeedijk tussen Schagen en Schagerbrug 
(Historische Provincie Atlas van Noord-Holland 1849-1859)
 

den 12de Augustus 1798 het vierde Jaar der Bataafsche vrijheid, zijn Klaas Dirksz Bloothoofd Jongm: gebooren te Pancras en wonende op lagedijk onder schagen, met Neeltje Dirks Beeltman, gebooren te oudcarspel op langedijk, Jonged:, en woonende in de Zijpe, na dat deselve, ingevolge het 2de articul van de Publicatie van de Provisioneele representanten van het volk van Holland, van den 7 maij 1795, hunne drie agter een volgende Huwelijkse Proclamatien, zonder eenige verhinders hadden bekomen, ingevolge het 4de Articul van de bovengem: Publicatie - voor de Burgers Schenk en Groen Leeden van het Committé van Justitie dezer Steede, in den Huwelijken staat bevestigd, Actum op den raadhuize te Schagen en ten oorconde geteekend

[moet Neeltje Gerrits Beeldman zijn] 

Huwelijksakte voor het Gerecht te Schagen

Referenties

[1] Schagen, trouwboek voor het gerecht
[2] Schagen, trouwboek RK kerk 1785-1812