Samenvatting

Dirk Klaasz Bloothooft <IV-5> is een zoon van Klaas Pietersz Bloothooft <III-3> en  Grietje Jans Hijnsze, RK, geb. Schermeer, ged. Noordeinde 14.11.1717

tr. 1 Grietje Pietersd (Zijp?) Alkmaar [1] [2]  24.2.1743 [won. Zuidervaart, get. jacob ariense sijp en antje sijmens <III-1.2> (nicht en haar man)]  [impost Graft [3] zij pro deo], jongedochter won. Schermeer onder Noordschermer. 3 kinderen.

tr. 2 Grietje Cornelis Alkmaar [4] 25.1.1750 [hij op het Zeglis buiten de Schermeerpoort]  Oudorp [5] [hij uit de Schermer; get. Juffr Maria Rootzelaar; Maria Brikkenaar (mogelijk de zuster van pastoor Jean Baptist Brikkenaar uit wiens nalatenschap de erven Claas Bloothooft in 1784 het weiland ‘de Koogh’ kochten)], jongedochter won. St.Pancras

tr. 3 Lijsbeth Jacobs Oudorp [6] 18.5.1760 [van St.Pancras; get. Trijn Teunis devasa en Maartje dirk van ‘t hoog]

tr. 4 Aeltje Jans Vicars Oudorp 14.6.1767 [7] [van St.Pancras; get. cnelis Cuerbier en Maria Top]. 2 kinderen.

Alhoewel Dirk ten tijde van het eerste huwelijk formeel nog op de Blokkers in de Schermeer woont (hij meldt zijn huwelijk aan in Graft), strijkt het gezin neer aan het einde van de Noordervaart bij de Omval. Volgens het belastingkohier van 25 januari 1749 [8], dat vier maanden na de geboorte van het derde kind werd opgemaakt, woont hij daar alleen. Zijn eerste vrouw en drie kinderen zijn dan blijkbaar al overleden. Als beroep word ”arbeydsman” opgegeven. Hij moet maandelijks 4 stuivers 10 penningen aan bemalingsomslag betalen.

Het is opmerkelijk dat Jacob Ariens Zijp getuige is bij zijn eerste huwelijk. Deze molenaar op poldermolen L in de Schermer was getrouwd met zijn nicht Antje Sijmens Bloothooft <III-1.2>. Jacob Zijp was samen met Claas Sijmens Bloothooft <IV-2> en Dirk Pieters Zijp voogd van de drie kinderen van Dirk Ariansz Zijp, Maarten, Geertje en Trijntje, als ‘zijnde de naaste vrinden van den voortz kinderen van vaders zijde’. Een mogelijke verklaring is dat Dirk Bloothooft trouwde met Grietje Pieters Zijp en dat de bij de doop van Petronella optredende Pieter Zijp haar vader of haar broer is.

Behoudens een aantal huwelijken raken we Dirk na het overlijden van Grietje Pieters in ~1748, uit het zicht, zij het dat hij zijn tweede vrouw Grietje Cornelis in 1750 volgt naar St.Pancras. Als hij in 1767 op vijftigjarige leeftijd Aaltje Vicars huwt volgt al snel de verhuizing naar Schagen waar we zijn nageslacht vinden.

Referenties

[1]   Alkmaar, trouwboek RK kerk St.Jacobsstraat
[2] Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1737-1767
[3]   Graft, impost op het trouwen 1710-1749
[4]   Alkmaar 954, trouwboek voor burgemeesters
[5] Oudorp, trouwboek RK kerk 1712-1811
[6]   Oudorp, trouwboek RK kerk 1712-1811
[7] Oudorp, trouwboek RK kerk 1712-1811
[8] Schermeer, verpondingskohier 1749