Via Wormerveer verspreid over Nederland

De twijg Klaas begint nog in de Kogerpolder (in het jaagstation Zeemans Welvaren) maar waaiert in volgende generaties uit over heel Nederland. In het begin van de 20e eeuw vertrekt zoon Roelof (huisschilder) eerst naar Wormerveer en later naar Amsterdam en zoon Dirk (bakker/caféhouder) naar Enschede.

Daarna gaan de zonen van Roelof, Nicolaas (adj. dir. Technische school) en Hendrik (hoofdambtenaar Rijksgebouwendienst) naar respectievelijk Brabant en Den Haag.