Samenvatting

Roelof Bloothooft <IX-I> is de zoon van Klaas Bloothoofd <VIII-1> en Klaasje Besse, huisschilder, geb. Kogerpolder (gem. Akersloot) 24.10.1881, overl. Castricum 5.10.1966, tr. Guurtje Tentij Graft 4.6.1908, geb. Graft 22.8.1886, do. van Klaas Tentij en Maartje de Haan, overl. Castricum 4.4.1961. 3 kinderen.

Roelof is genoemd naar de broer van zijn moeder, Roelof Besse. Roelof Bloothoofd en Guurtje Tentij laten zich op de dag van hun huwelijk overschrijven naar Wormerveer. Op 2.1.1926 verhuisden ze naar Amsterdam (Frithstraat 38 2-hoog) en op 2.4.1935 nog naar de Corantijnstraat 10 3-hoog. Later volgen ze hun dochter Marie Clasina naar Castricum.

Op het 50 jarig huwelijksfeest in 1958 werden de volgende foto's gemaakt:

Guurtje Tentij en Roelof Bloothoofd met kinderen en kleinkinderen,
van links naar rechts: Nic Bakker (echtgenoot van Marie), Marie, Annie Kluin
(vrouw van Henk), Rie Frens (vrouw van Nic), en dan vier van de vijf 
kleinkinderen: Carla en broer Frans (kinderen van Henk), Roland en 
zuster Eveline (kinderen van Nic)

 
Guurtje Tentij en Roelof Bloothoofd met 
achter hen van links naar rechts hun drie 
kinderen: Henk, Marie, en Nic