Samenvatting

Klaas Bloothoofd <VIII-1> is de zoon van Dirk Bloothoofd <VII-1> en Guurtje Stuij, scheepsjager in de Kogerpolder, geb. Graft 28.9.1849, overl. Akersloot 11.5.1886 [get. Dirk Bloothoofd <VIII-3>, broeder, landman in Uitgeest, 25 jaar; Willem Schermerhorn, landman in Akersloot, 49 jaar], tr. Klaasje Besse Akersloot 25.8.1872 [get. Klaas Koning, oom bruidegom, landman in Graft, 41 jaar; Roelof Besse, broeder, landman in Graft, 34 jaar; Hendrik Jacobs Besse, oom bruidegom(moederszijde), schipper in Akersloot, 57 jaar; Jan Besse, broeder, landman in Graft, 33 jaar; ‘de vader van de bruidegom verklaarde geen schrijven te hebben geleerd’], geb. Graft 30.3.1849, do. van Pieter Besse, landman in Graft, en Aaltje Vlieger (overl.). 6 kinderen. Zij hertrouwd met Hendrik Timmerman, geb. Jisp 17.4.1853.

Klaas Bloothoofd woont vrijwel steeds in de Kogerpolder (gem. Akersloot). We mogen wel aannemen in en rond Zeemans Welvaren. Alleen tussen 21.5.1874 en 1876 woont hij met zijn gezin in Westgraftdijk (gem. Graft). Wanneer zijn beide ouders overlijden in 1876 keert hij terug. In april 1882 treft het gezin een wel heel zware slag als drie kinderen, Dirk, Pieter en Guurtje kort na elkaar overlijden. Waarschijnlijk de zware tol van een besmettelijke ziekte. In 1886 overlijdt Klaas zelf op 37 jarige leeftijd en blijft Klaasje Besse met 5 minderjarige kinderen achter.