Kinderen

Kinderen van Klaas Bloothooft <VIII-1> en Klaasje Besse, geboren in de Kogerpolder (gem. Akersloot), tenzij anders vermeld

  1. Aaltje Bloothoofd, geb. 17.12.1872 [get. Florus Schermer, landman in Akersloot, 30 jaar; Hendrik Bakker, veldwachter in Akersloot, 53 jaar; vader scheepsjager in de Woude], overl. Akersloot 22.10.1938, tr. Jan Rond Akersloot 5.5.1901 [get. Jan Besse, (oom van de bruid), veehouder in Graft, 61 jaar; Cornelis Joosten, broodbakker in Schermerhorn, 26 jaar; Hendrik Timmerman, stiefvader van de bruid, arbeider in Akersloot, 59 jaar; Dirk Bloothoofd, oom van de bruid, arbeider in Wormerveer, 40 jaar], arbeider, geb. Graft ~1877, zo. van Luit Rond, arbeider in Graft, en Christina Nat.

    Aaltje is genoemd naar haar overleden grootmoeder. Ze vertrekt op 4.1.1890 als 18 jarige naar de Beemster. Na anderhalf jaar keert ze als dienstbode op 16.6.1891 in de gemeente Akersloot terug [1] .

  1. Dirk, geb. Graft 18.2.1875 [get. Klaas Koning; Pieter Doets, tapper in Graft; vader scheepsjager in Westgraftdijk], overl. Akersloot 2.4.1882 [get. Klaas Bloothoofd; Cornelis Vels]

  2. Pieter, geb. 7.10.1877 [get. Johannes Bloothoofd, oom, arbeider in Akersloot, 23 jaar; Krijn Ploeger, dagloner in Akersloot, 57 jaar] overl. Akersloot 1.4.1882 [get. Klaas Bloothoofd, vader, landman in Akersloot 32 jaar; Cornelis Vels, arbeider in Akersloot, 38 jaar]

  3. Guurtje, geb. 22.1.1879 [get. Jan Sterk, daglooner in Akersloot; Jacob Fiebie, bloemist in Akersloot, 46 jaar], overl. Akersloot 12.4.1882 [get. Klaas Bloothoofd (vader); Cornelis Vels]

  4. Roelof Bloothoofd <IX-1>, geb. 24.10.1881 [get. Jan Ris, landman in Akersloot, 56 jaar; Jacob Boschman, verldwachter in Akersloot, 46 jaar]

  5. Dirk Bloothoofd <IX-2>, geb. 23.4.1885 [get. Jan Ris; Jacob Boschman]

Referenties

[1]    Akersloot bevolkingsregister