Stam Bloothooft      >    Tak Cornelis Sz     > Twijg Johannes
Via Graft 
naar Amsterdam

Generatie VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
1
Marcel Bloothoofd
(1971     
3
Arnold Bloothoofd
(1945 - 1987)
2
Wibren Bloothoofd
(1973
3
Dirk Bloothoofd
(1902 - 1975)
3
Jacobus Bloothoofd
(1926 - 1979)

4
Dirk Bloothoofd
(1954
3
Ricardo Bloothoofd
(
2
Johannes Bloothoofd
(1854 - >1882)
3
Dirk Bloothoofd
(1880 - 1949)

4
Johannes Bloothoofd
(1910 - 1982)    einde