Watermolenaars en kasteleins bij Zuid Schermer

De tak van Cornelis Sijmensz Bloothooft zijn de watermolenaars van poldermolen K in de Schermer. Cornelis, diens zoon Dirk en kleinzoon Jan malen daar tot 1862. Maar het is armoede op de molens. Zowel Dirk als zijn broer Simon doen rond 1790 regelmatig een beroep op ondersteuning door de armenvoogden. Kleinzoon Jan Bloothoofd krijgt geen kinderen, en maalt als laatste Bloothoofd 56 jaar op poldermolen K. In zijn tijd krijgt het Bloothoofdwegje zijn naam.

De broer van Jan Bloothoofd, Klaas, is arbeider in Graft en diens zoon Dirk wordt kastelein in Zeemanswelvaren, een bekende pleisterplaats en jaagstation aan het Noord-Hollandskanaal in de Kogerpolder bij West-Graftdijk. Dirk Bloothoofd krijgt 14 kinderen, maar twee zoons - Klaas en Johannes - zetten het geslacht uiteindelijk in twijgen voort. 

Klaas ( twijg Klaas ) neemt na de dood van zijn vader in 1876 het jaagstation over maar sterft al in 1886. Zoon Roelof wordt schilder en vestigt zich in Wormerveer. Daarna verspreidt de familie zich over Nederland.

Johannes ( twijg Johannes ) is arbeider in Graft, maar diens zoon Dirk trekt als koetsier naar Amsterdam en daar blijven zijn nakomelingen wonen.