Kinderen

Kinderen van Dirk Bloothooft <VII-1> en Guurtje Stuij geboren in de Kogerpolder (gem. Akersloot [1] ), behalve zoon Klaas.

 1. Klaas Bloothoofd <VIII-1>, geb. Westgraftdijk [2] 28.9.1849 [get. Evert Mulder, kleermaker in Westgraftdijk, 29 jaar; Bouwen Geel, klerk in Graft; vader arbeider]

 2. Johannes, geb. 9.3.1851 [get. Hendrik Bakker, veldwachter in Akersloot, 41 jaar; Gerrit Rozenberg, arbeider in Akersloot, 61 jaar; vader kastelein in Akersloot, huis ongenommerd], overl. Akersloot 1.6.1851

 3. Jan, geb. 9.3.1851 [als 2.], overl. Akersloot 1.6.1851 [als 2.]

 4. Grietje Bloothoofd, geb. 20.3.1852 [get. Hendrik Bakker, Hendrik Besse, schipper in Akersloot, 37 jaar], tr. Klaas Besse Akersloot 26.4.1874 [get. Jacob Besse, landman in Akersloot, 24 jaar; Jan Koning, landman in Krommenie, zwager bruidegom, 34 jaar; Klaas Bloothoofd, broer, scheepsjager in Akersloot, 24 jaar; Klaas Koning, landman in Graft, oom bruid, 42 jaar; ‘vader van de bruid verklaarde niet te kunnen schrijven’], landman, geb. Akersloot ~1846, zo. van Jan Jacobsz Besse, landman in Akersloot, en Grietje Storm (Stam) (overl.)

  Hendrik Besse was 6.7.1843 getrouwd met Antje Stuij (geb. 2.1.1822), de oudste zuster van moeder Guurtje. Hij is ook getuige bij de geboorte van Jacob (6).

  Klaas Koning was 1.6.1856 getrouwd met Johanna Jacoba Stuij (geb. 21.10.1833), zuster van moeder Guurtje. Dat gezin verhuisde 1.5.1869 naar Graft. Hij is ook getuige bij geboorte en overlijden van Dieuwertje (7) en de geboorte van Dirk (8).

 5. Johannes Bloothoofd <VIII-2>, geb. 24.6.1854 [get. Pieter van de Wetering, brugwachter in Akersloot, 50 jaar; Hendrik Bakker]

 6. Jacob, geb. 4.9.1856 [aangever is Hendrik Besse, schipper in de Woude, 40 jaar; get. Pieter van de Wetering; Hendrik Bakker], overl. Akersloot 2.3.1861 [get. Dirk Bloothoofd, vader, kastelein; Hendrik Bakker]

 7. Dieuwertje, geb. 8.3.1859 [get. Klaas Koning, arbeider in Akersloot, 28 jaar; Pieter van de Wetering; vader is kastelein], overl. Akersloot 8.3.1859 [levenloos kind, get. Klaas Koning; Pieter van de Wetering]

  Klaas Koning was een zwager van moeder Guurtje.

 8. Dirk Bloothoofd <VIII-3>, geb. 13.12.1860 [get. Klaas Koning; Hendrik Bakker; vader is schuitenjager]

 9. Antje Bloothoofd, geb. 29.12.1862 [get. Jan Ris, landman in Akersloot, 38 jaar; Hendrik Bakker], tr. 1 Klaas Langereis Z-N Schermer 29.1.1888 [get. Jan de Boer, oom bruid, molenaar in Schermerhorn, 49 jaar; Pieter Rus, landman in ZN-Schermer, 29 jaar; Simon Post, zwager bruid, koopman in Alkmaar, 30 jaar; Dirk Bloothoofd, broeder, arbeider in Uitgeest], slager, geb. en won. Z-N Schermer ~1865, zo. van Dirk Langereis, slager in Alkmaar, en Antje Schoen, tr. 2 Pieter Waterdrinker Alkmaar 14.2.1892 [get. Simon Post, zwager bruid, koopman, 34 jaar; Jacob Mooy, arbeider, 50 jaar; Dirk Langereis, schoonvader bruid, slager, 53 jaar; Pieter Meyer, landman, 39 jaar; allen in Alkmaar], arbeider, geb. Scharwoude ~1852, zo. van Klaas Waterdrinker en Aafje Kuip (overl.)

  Bij het eerste huwelijk:
  Antje vertrekt op 5.2.1885 naar Oterleek, haar woonplaats bij haar trouwen met Klaas Langereis. Jan de Boer is oom van de bruid, die moet dan getrouwd zijn met zuster Antje of zuster Cornelia van haar vader. Als Simon Post een zwager is van Antje, moet hij haast wel de tweede echtgenoot zijn van haar oudere zuster Grietje. Hij is ook getuige bij haar tweede huwelijk.

  Zoon Dirk Langereis, geb. Zuid- en Noord-Schermer ~1889, tr. Helena Christina Kluit, Zuid- en Noord-Schermer 8.1.1915, geb. Schinveld ~1892, do. van Jacobus Kluit en Suzanna Bleijker.

  Bij het tweede huwelijk:
  Dochter Aafje Waterdrinker, geb. Zuid- en Noord-Schermer ~1893, tr. Izaak Christiaan le Feber, Graft 27.2.1919, geb. Breskens ~1897, zo. van Gilles le Feber en Catharina van Overbeeke.


 10. Trijntje Bloothoofd, geb. 13.4.1864 [get. Jan Ris; Hendrik Bakker], tr. Johannes Balk Akersloot 18.2.1889 [get. Klaas Langereis, behuwd broeder, slager in ZN-Schermer, 24 jaar; Dirk Wagenmaker, landman in graft, 51 jaar; Jacob Bloothoofd, broeder, arbeider in Krommenie, 23 jaar; Evert Besse, zonder beroep in Akersloot, 76 jaar], arbeider, geb. Graft ~1863, zo. van Pieter Balk (overl.) en Trijntje Kraay, winkelierster in Graft.

  Trijntje vertrekt op 20.2.1889 naar ZN Schermer. Hannes Balk en zij hebben later een boerderij aan de Middelweg in de Starnmeer [3].

  Dochter Trijntje Balk, geb. Jisp ~1893, tr. Dingnum Oostwouder, Schermerhorn 27.5.1915, geb. Schermerhorn ~1892, zo. van Dingnum Oostwouder en Maartje Evers.

 11. Jacob Bloothoofd <VIII-4>, geb. 13.12.1865 [get. Jan Ris; Hendrik Bakker]

 12. Maaike Bloothoofd, geb. 31.3.1869 [get. Hendrik Bakker; Jan Ris], tr. Jacob Oudes Alkmaar 30.4.1893 [get. Cornelis Oudes, broeder, koopman, 27 jaar; Aris Oudes, broeder, koopman, 23 jaar; Johannes Erkamp, warmoezenier, 31 jaar; Nicolaas Petrus Erkamp, warmoezenier, 63 jaar; allen te Alkmaar], schoenmaker, geb. Oudkarspel ~1863, won. Alkmaar, zo. van Gerrit Oudes (overl.) en Antje Steen, zonder beroep in Alkmaar

  Maaike vertrekt op 6.12.1884 als 15 jarige vanuit de Kogerpolder naar Purmerend. Jacob Oudes is later juwelier in Alkmaar, eerst aan de Houttil, later aan het Payglop [3]. Het echtpaar kreeg zeven kinderen, waarvan er verschillende zich ook als juwelier en antiquair in Alkmaar vestigden: Dirk Oudes (klokkenmaker, kunstschilder, overl. 7.3.1969, tr. Aaltje de Boer), Gerrit Oudes (juwelier Langestraat Alkmaar, geb. Alkmaar ~1894, tr. Maartje (Ma) Govers, Heiloo 22.12.1915, geb. ~1894, do. van Dirk Govers en Guurtje Maaijer), Guurtje Oudes (geb. 2.4.1899, tr. 3.11.1927 Jan Marees, textielwinkel Alkmaar Marees-Oudes aan het Payglop tegenover de juwelierszaak van haar vader en broer), Jacob Oudes (zette de juwelierswinkel van zijn vader aan het Payglop voort, tr. Coba (Co) Oskamp), Cornelis Oudes (juwelier en antiquair naast textielwinkel Marees-Oudes in het Payglop, tr. Rika de Weert), Antje Oudes (geb. 3.8.1905, overl. 21.3.1978, tr. Dirk Keppel, geb. 1.10.1903, overl. 31.1.1986) en Nicolaas (Klaas) Oudes (hoofdonderwijzer Snaarmanslaanschool in Alkmaar, tr. Aafje Zijp). 

  De naam Maaike wordt door verschillende nakomelingen gedragen, en niet voor niets. Volgens achterkleinzoon Dick Keppel
  [4] sprak zijn grootmoeder Antje vaak over haar moeder Maaike Bloothoofd, zij was heel erg op haar gesteld en betreurde het dat zij vaak ziek was en dat zij haar al zo jong moest verliezen. Zij was een klein vrouwtje met een bochel, desalniettemin baarde zij zeven kinderen.  


 13. Jan Bloothoofd, boerenknecht, geb. 20.12.1870 [get. Gerrit Stolker, brugwachtersknecht in Akersloot; Hendrik Bakker], overl. Akersloot 27.8.1887 [get. Dirk Steenhof, arbeider in Akersloot; Pieter Spaans, landman in Akersloot, 21 jaar]

  Jan vertrekt op 7.2.1887 naar Wormer.

 14. Johanna Jacoba Bloothoofd, geb. 9.7.1873 [get. Florus Schermer, landman in Akersloot, 31 jaar; Hendrik Bakker], overl. Alkmaar 22.5.1955, tr. Arie Klinkhamer Schermerhorn 16.11.1893 [voogd van de bruid Simon Post, toeziend voogd Dirk Bloothoofd], geb. Schermerhorn 7.12.1872, zo. van Cornelis Klinkhamer en Maartje de Jong.

  Zoon Dirk Klinkhamer, geb. Schermerhorn ~1896, tr. Cornelia Petronella Koeman, Graft 22.2.1920, geb. Graft ~1894, do. van Dirk Koeman en Trijntje Bierman.

Referenties

[1] Akersloot OBS, geboorten en overlijdens
[2] Graft OBS, geboorten
[3] Informatie van  Willem Baartse, Parimariboplein 38hs, 1058 HT Amsterdam.
[4] Informatie van Dick Keppel, Haesackerlaan 45, 1851 ML Heiloo