De familie Stuij

De vader van Guurtje Stuij, Johannes, werd op 29.8.1797 in Sliedrecht geboren als zoon van Jacob Johanneszn Stuij en Annigje Teunisdr de Waard. Als baggeraar was hij naar Noord-Holland gekomen omdat daar in 1819 begonnen was met de aanleg van het Noordhollands Kanaal. Hij ontmoette in Akersloot al spoedig Grietje Prins met wie hij op 9.4.1820 in Akersloot trouwde. Zij was nog 19 jaren jong, geboren op 20.2.1801 in Akersloot (ged. Zuid Schermer). Negen maanden na het huwelijk werd in Graft dochter Antje geboren die later trouwde met Hendrik Besse (zie getuigen bij het huwelijk van Guurtje Stuij). Tweede kind was Jan Prins Stuij die zijn moeder’s familienaam als tweede voornaam voerde. Daarna werd dan in 1828 Guurtje in Alkmaar geboren. Mogelijk was Johannes Stuij na de voltooiing van het Noord-Hollands kanaal in 1824 nog zoekend naar nieuw, vast werk. Hij vond dat rond 1830 waarschijnlijk in de buurt van de Kogerpolder / de Woude / Starnmeer. In 1833 wordt als zijn beroep tapper genoemd en omstreeks 1860 staat hij in Akersloot geregistreerd als jagersbaas. Dit is ook uit overlevering nog in de familie Stuij bekend. Langs het Noord-Hollands kanaal waren vijf jaagstations ingericht en Zeemans Welvaren was er één van. Het is duidelijk dat Johannes Stuij daar frequent over de vloer kwam en het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn dochter Guurtje en zoon Dirk Bloothooft van cafébaas Klaas Bloothooft elkaar vinden. Het jagen was overigens een goed betaald beroep. Voor een groot schip waren wel twaalf tot twintig paarden nodig en per paard moest 80 cent per uur worden betaald. Aan het eind van hun leven hadden Johannes Stuij en Grietje Prins, mogelijk via vererving uit de familie Prins twee kavels land in de Starnmeer (no 34 en 35, zie kaart van de Uitwaterende Sluizen) en waarschijnlijk een bijbehorend veeteeltbedrijf. Johannes Stuij overleed 15.11.1874, Grietje Prins 6.7.1871 [1].

Kaart Starnmeer Stuij.jpg (84976 bytes)
Kaart van de Uitwaterende Sluizen (1680). Een oudere kaart, gekozen in verband met de nummering van de kavels in de Starnmeer. Links zien we (West)-Graftdijk, de Coogerpolder en midden onder Wouthuyse, ofwel de Woude.

Referentie

[1] Aantekening over de Noordhollandse tak van de familie Stuij door J. Stuij, Wildemansstraat 21, 1811 BG Alkmaar. [Informatie via Wim Schermhorn, Meerdijk 3a Grootschermer (Noordeindermeer).]  Het geslacht Stuij komt van oorsprong uit de Alblasserwaard en is traceerbaar tot in de 15e eeuw. Veel gegevens over de familie Stuy heeft Fred Stuij uit Sliedrecht http://www.stuij.nl/homepagefred  of http://home.planet.nl/~stuij035/ [verschijnt in nieuw venster].