Watermolenaar

Sijmen Bloothooft wordt in 1768 in de zeilenschouw genoemd als molenaar op middenmolen 9 aan de zuidkust van de Schermer. Op 26 oktober 1776 verzoekt hijzelf ontslag aan dijkgraaf en heemraden. Toch blijft hij op een molen want we weten dat hij op 11 november 1786 overplaatsing van molen 12 naar molen 4 vraagt. Tenslotte bedankt hij weer op 15 augustus 1789 [1].

Kaart Zuidkust molennummers.gif (31531 bytes)
Kaart van de Schermer Zuidkust met molennummers. Er is een goede kans dat de indertijd gebruikte molennummering nog steeds de huidige is. Molen 9 is inderdaad een middenmolen. Het is wel opmerkelijk dat om overplaatsing van middenmolen 12 naar bovenmolen 4 wordt gevraagd, want beide molens hebben niet veel grond. Zie ook de kadastrale detailkaart van 1833.

Referentie

[1] Schermeer, resoluties van dijkgraaf en heemraden 1776-1790