Alimentatie

Sijmen Bloothooft is in 1785 met zijn gezin ingeschreven bij de armenvoogden van ZN-Schermer maar na een jaar, als hij een nieuwe molen – nummer 4 - krijgt, bedankt hij. Het waren blijkbaar moeilijke tijden op de molens. Zijn broer Dirk op poldermolen K werd een jaar eerder, in 1784, ingeschreven. De armenvoogden waren overigens niet erg precies. Als Sijmen's vrouw vullen ze Dieuwertje Willems, zijn schoonzuster, in. Wel voegen ze toe dat zijn vrouw lidmaat is (van de gereformeerde kerk) en ondersteund wordt door de diakonie, en dat klopt weer. We krijgen ook een overzicht van het gezin in 1785: Gerrit, 13 jaar en ‘buijte last’ want hij verdient f 3-12- in de week en dat is eigenlijk al veel, Jan van 12, Neeltje van 9 en Geertje van 7 jaar. Ze krijgen 12 broden in de week en 5 ton turf per jaar.

Het was armoede in en rond de molens. We weten verder niets meer van dit gezin, noch van hun nakomelingen. Op 24 juni 1797 geeft Sijmen Bloothooft het lijk van een kind aan voor pro deo [1]. Maar het jongste ons bekende kind, Geertje, was toen al 18 jaar. Of was het zijn broer Dirk die aangaf? De broers zijn vaker verward. Dat is het laatste wat we van de familie vinden.

Referenties

[1] Z-N Schermer, impost op het trouwen en begraven 1795-1805