Sigarenwinkel

Advertentie in de Medemblikker
Courant

Teunis Bloothoofd
<IX-29> was eerst timmerman maar omdat zijn gestel het zware werk eigenlijk niet toeliet is hij rond 1930 overgestapt op een sigarenwinkel in Medemblik aan Kaasmarkt 1. In mei 1953 vertrok Teunis met zijn tweede vrouw Neeltje de Leeuw naar de Antillenstraat 43 in Amsterdam en had daar eveneens een sigarenzaak. Zoon Cees, die trouwde in 1953, nam de sigarenzaak in Medemblik over en had die tot circa 1961.
De namen van de aktievoerende
winkeliers in Medemblik
 
Medemblikker middenstanders van de aktie Medemblik Vooruit. Op de 2e rij, vijfde van
rechts Teunis Bloothoofd, 1950

In 1991 werd de sigarenzaak aan de Kaasmarkt 1 in Medemblik gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.  De Medemblikker courant schrijft op 10.10.1991:

 “Voor de bouwaktiviteiten aan de Kaasmarkt bestaat veel belangstelling. Niet verwonderlijk overigens, want al meer dan honderd jaar was dit pand op de hoek ‘de’ winkel waar veel Medemblikkers hun rokertjes haalden. Ruim dertig jaar geleden nam het echtpaar Pronk-Breet deze zaak over van de familie (Kees) Bloothoofd die het op hun beurt weer hadden overgenomen van (Teunis) Bloothoofd sr. die in 1930 met deze activiteiten begon. Voor die tijd runde Betje Roemer de winkel, maar zij verkocht er behalve de rookartikelen ook nog koffie, thee en wijn, zij het dat het toen vanuit een bescheiden hokje gebeurde. Na de nieuwbouw zal er aan de voorgevel weinig veranderd zijn, het staat echter als een paal boven water dat sigarenmagazijn Spruit ‘nieuwe stijl' qua winkel een hypermoderne zaak zal worden.”
 
Kaasmarkt en Nieuwstraat  in Medemblik in de twintiger jaren

Referenties

Illustraties uit Struik, Jan (2000). 'En de burger van Medemblik... hij leefde voort', uitgeverij Idema, Medemblik. Dit boek geeft een goed inzicht in het dagelijkse leven in Medemblik tussen 1900 en 1960.