Samenvatting

Teunis Bloothoofd <IX-29> was een zoon van Cornelis Bloothoofd <VIII-17> en Sieuwertje van Egmond, timmerman / sigarenwinkelier, geb. Schellinkhout 17.4.1904, overl. Amsterdam 18.12.1959 (begr. Medemblik)

tr. 1  Annie Ossen Medemblik 2.5.1926, do. van Andries Ossen en Geertje Roelofs, geb. Oosthuizen 25.2.1901, overl. Medemblik 3.12.1948. 1 kind.

tr. 2  Neeltje de Leeuw Medemblik 16.12.1950, do. van Jan de Leeuw en Cornelia Groet, geb. St.Maartensbrug 13.11.1922. 1 kind

1950

Teunis Bloothoofd was eerst timmerman maar omdat zijn gestel het zware werk eigenlijk niet toeliet is hij rond 1930 overgestapt op een sigarenwinkel in Medemblik aan Kaasmarkt 1. Zijn vrouw Annie Ossen overleed in 1948 aan een nierziekte. Hij huwde Nelie de Leeuw [1], zijn huishoudster die zijn eerste vrouw liefdevol verzorgd had. In mei 1953 vertrok het gezin naar de Antillenstraat 43 in Amsterdam en had daar een sigarenzaak. Zoon Cees, die trouwde in 1953, nam de sigarenzaak in Medemblik over. In 1959 overleed Teunis in Amsterdam aan een hartinfarct en werd in Medemblik begraven. Neeltje Bloothoofd-de Leeuw heeft daarna nog 30 jaar de buurtwinkel in Amsterdam-West gehad. Sindsdien woont ze op Postjeskade 129-I. Ze heeft zeer verdienstelijk geschilderd, aquarellen en olieverfschilderijen, waaronder één van poldermolen K.


Neeltje de Leeuw
Op grond van kleding ongeveer rond 1920. Op de bouwplaats. V.l.n.r. v.d. Lee uit Hoorn, in de deur: Theo Waijer en P.Schoen, op de ladder: Bart Schinkel uit Hoorn,  Jacob Brakeboer, Haarsma uit Onderdijk, Teunis Bloothooft. 
Medemblikker Courant 21.1.1988

In 1991 werd de sigarenzaak aan de Kaasmarkt 1 in Medemblik gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.  De Medemblikker courant schrijft op 10.10.1991:

 “Voor de bouwaktiviteiten aan de Kaasmarkt bestaat veel belangstelling. Niet verwonderlijk overigens, want al meer dan honderd jaar was dit pand op de hoek ‘de’ winkel waar veel Medemblikkers hun rokertjes haalden. Ruim dertig jaar geleden nam het echtpaar Pronk-Breet deze zaak over van de familie (Kees) Bloothoofd die het op hun beurt weer hadden overgenomen van (Teunis) Bloothoofd sr. die in 1930 met deze activiteiten begon. Voor die tijd runde Betje Roemer de winkel, maar zij verkocht er behalve de rookartikelen ook nog koffie, thee en wijn, zij het dat het toen vanuit een bescheiden hokje gebeurde. Na de nieuwbouw zal er aan de voorgevel weinig veranderd zijn, het staat echter als een paal boven water dat sigarenmagazijn Spruit ‘nieuwe stijl' qua winkel een hypermoderne zaak zal worden.”


Cees Bloothoofd met huishoudster Ma Bangert

Referenties

[1] Neeltje de Leeuw woonde in haar jeugd in de Kerkbuurt in St.Maartensbrug, in het dubbelhuis waar aan de andere helft later Jan Bloothooft <X-21> woonde. Zij heeft nog kort gewerkt in de bakkerij van Teunis Bloothooft <IX-13> in de tijd dat Jaap Bloothoofd <X-19> daar in de leer was, ~1938-1939.