Samenvatting

Cornelis Bloothoofd <VIII-17> is de zoon van Dirk Bloothooft <VII-16> en Geertje Boxman (Boumans), slager / gemeente-ontvanger, geb. Schellinkhout 19.12.1864, overl. Medemblik (won. Schellinkhout) 28.4.1949, tr. Sieuwertje van Egmond  Schellinkhout 27.4.1888 [get. Cornelis Pronk, slager in de Beemster, oom van de bruid, 52 jaar; Abraham Bouman, landbouwer in Berkhout, oom van de bruid, 39 jaar; Klaas Wit, landbouwer in Twisk, stiefvader van de bruid, 45 jaar; Jan Dekker, koopman in Schellinkhout (<VI-17.4> neef), bekende van de bruidegom, 28 jaar], do. van Teunis van Egmond (overl. 4.5.1877) en Elisabeth Akkerman, geb. Egmond Binnen 3.4.1867, overl. Schellinkhout 15.4.1937. 5 kinderen.

Cornelis Bloothoofd en Sieuwertje van Egmond in ongeveer1910
ten tijde van de tweede familiefoto


In de Oud Burgerlijke Stand is er sprake van Dieuwertje maar in de persoonskaarten van kinderen van Sieuwtje van Egmond. Ook de familie gebruikt de laatste voornaam. Sieuwtje’s vader overleed al vroeg (op het kerkhof van Egmond aan de Hoef zijn verschillende leden van de familie van Egmond begraven) en haar moeder hertrouwde met Klaas Wit en trok rond 1878 naar de Horn bij Twisk. Sieuwtje schijnt muzikaal te zijn geweest want haar zoon Dirk <IX-28> (chroniqueur van deze familietak) heeft wel vaak in haar muziek zitten rommelen maar hij heeft haar nooit horen spelen. Mogelijk deed ze dat zeer jong in de kerk van Egmond aan de Hoef.

Cornelis Bloothoofd en Sieuwertje van Egmond op jonge leeftijd, 
mogelijk in 1893, ten tijde van hun eerste familiefoto

Cornelis Bloothoofd op latere leeftijd

Cornelis Bloothoofd voor zijn laatste huis in Schellinkhout

Uit de tijdlijn van Schellinkhout

1892

25 augustus: De zangvereniging Polijhijmnia wordt opgericht in de "Kolfbaan van den Heer D. Knol". Oprichter en onderwijzer J.H. Steggerda wordt benoemd tot Directeur President voor een honorarium van vijftig gulden per jaar. De heren C. Bloothoofd en C. Leguit worden bestuurslid. In de eerste notulen wordt de naam als volgt geschreven: Polijhijmnia. Later wordt dat: Polyhymnia. In de jaren 1910 - 1913 is de vereniging rustende. In 1941 loopt het ledenaantal fors terug en niemand wil meer voorzitter worden. Op 6 februari 1941 wordt de direkteur Harmsen in arren moede ook maar tot voorzitter benoemd. Als het jaar 1941 wat verder is gevorderd schrijft de secretaresse Anny Snoeck in de laatste notulen:
"Aan de eene kant heeft het bestaan van de gym wel schuld aan de teruggang onzer vereeniging, maar aan de andere kant en dat is de grootste factor, is het de directeur. Deze is namelijk van politieke richting veranderd en daar dit niet strookt met de zienswijze van het meerendeel der Schellinkhouter bevolking kon niemand er meer bekoring in krijgen lid te worden."
Vermoedelijk heeft deze directeur de kant van de Duitse bezetter gekozen.....
Het 50-jarig bestaan van de vereniging wordt net niet gehaald!


1927