Samenvatting

Dirk Bloothoofd <VII-16> is een zoon van Cornelis Bloothoofd <VI-17> en Trijntje Wester, boer / fruitteler, geb. Schellinkhout 8.6.1831, tr. Geertje Boxman (Boumans) Berkhout 24.4.1859 [get. Cornelis Ham, landman in Schellinkhout, zwager van de bruidegom, 46 jaar; Maarten Dekker <VI-17.4>, winkelier in Schellinkhout, zwager van de bruidegom, 27 jaar; Reyer Bierhaalder, landman in Berkhout, oom van de bruid, 56 jaar; Dirk Stapel, landman in Berkhout, bekende van de bruid, 56 jaar], do. van Matthijs Boumans, arbeider, en Grietje Binnemeer, geb. Berkhout 8.6.1835 (5.6.1834). En kind.

Dirk Bloothoofd Geertje Boxman (Boumans)  ~1880


In de Oud Burgerlijke Stand wordt Boumans geschreven, in de persoonskaart van hun zoon Cornelis is sprake van Boxman. De laatste vorm wordt ook door de familie zelf gebruikt.

Dirk Bloothoofd Geertje Boxman (Boumans)  
 ~1900

 

Winterse ansichtkaart van Schellinkhout in het 
begin van de twintigste eeuw

Kind 

  1. Cornelis Bloothoofd <VIII-17>, geb. Schellinkhout 19.12.1864 [get. Cornelis van der Sluis, timmerman, 32 jaar; Pieter Ton, onderwijzer, 38 jaar; beiden in Schellinkhout]