Samenvatting

Klaas Bloothoofd <VII-14> is de oudste zoon van Cornelis Bloothooft <VI-17> en Trijntje Hooghuis, arbeider, telegrambesteller, geb. Zuid-Schermer (gem. Akersloot) 31.12.1825, overl. Westwoud 27.9.1913, tr. Iske Weeder Westwoud 24.2.1856 [get. Aris Bloothoofd <VII-15>, vrachtman in Blokker, broer, 28 jaar; Gerrit Butter, onderwijzer der jeugd, 37 jaar; Jan Veken, veldwachter, 72 jaar; Jan Renckens, kastelein, 40 jaar; allen in Westwoud], NH, do. van Cornelis Vreeksz Weeder (1805-1853) en Aaltje Dral (1803-1849), won. Binnenwijzend (gem. Westwoud), geb. Grootebroek 1.11.1831, overl. Westwoud 23.11.1912

Klaas woonde in Blokker ten tijde van zijn huwelijk.

Dirk Bloothoofd
<IX-28> herinnert zich dat zijn grootvader Dirk twee broers had, Aris en Klaas. Een zoon van Klaas was Cornelis en deze is nog stationschef geweest in Westwoud.
Iske Weeder en Klaas Bloothoofd voor hun huis. Vol ornaat in het zondagse pak, met theetafel en gatenplant op de trambaan. Omstreeks 1900.

Kind 

  1. Cornelis Bloothoofd <VIII-16>, geb. huis in  Binnenwijzend (gem. Westwoud) 6.2.1859 [get. Jacob Groot, arbeider in Binnenwijzend, 24 jaar; Gerrit Butter]