Weeskinderen

De kinderen van Cornelis Bloothooft <IV-8> en Maartje Jans worden waarschijnlijk in het Pannenhuis onder Westgraftdijk geboren. En dan gaat het mis in 1761. Cornelis sterft en drie maanden later sterft ook zijn vrouw Maartje Jans. De kinderen worden wees. De plaatsduiding wordt nu moeilijk. De overlijdens van de ouders worden in Z-N Schermer (Grootschermer) opgemaakt, het laatste kind wordt in Alkmaar gedoopt, en weesaktes worden in Oudorp genoteerd (ouders gewoont hebbende onder de banne van Oudorp).

De Oudorper weesaktes [1] (1.3.1761 voor de erfenis van de vader, 19.4.1761 voor de erfenis van de moeder) duiden op enig vermogen. In ieder geval van de kant van Cornelis is er bij de impost steeds sprake van de 4e klasse, dat betekent een vermogen van minder dan f 2000 en inkomsten van minder dan f 200 per jaar.  Als voogden worden aangesteld de ooms Pieter <IV-3> en Jacob Claasz Bloothooft <IV-6> en Jacob Huijbertsz. Pieter overlijdt in 1765 en Jacob in 1769. Op 5.6.1769 worden als nieuwe voogden aangesteld Pieter Jansz uit de Schermeer en Pieter Jacobs Velder uit Oudorp.

Het is niet bekend waar de weeskinderen hun jeugd hebben doorgebracht. Ze raken uiteindelijk verspreid, Adriaan <V-15> in Alkmaar, Klaas <V-16> in de Schermer, Jan <V-17> in Wimmenum, en Grietje in de Beemster.

Referentie

[1] Oudorp OR 6266, weesboek 1758-1809