Het Pannenhuis

Cornelis Bloothooft <IV-8> vestigt zich nadat hij in 1755 molen 7 vrijwillig heeft verlaten in de buurt van Westgraftdijk. Uit de aangifte van het derde huwelijk van zijn zoon Klaas weten we dat deze in “het Pannenhuis” is geboren. Nu is er in de Eilandspolder aan de Schermerringvaart een stuk land dat nu nog bekend staat als het Pannenmeer. Er is van bekend dat er aan het eind van de 19e eeuw nog veen werd gewonnen (evenals in de naastgelegen polder van Wezelenburg). Door de (hoog)veenwinning daalde het land en moest er een dijkje omheen worden gelegd. Aan de ringdijk staan nu ook nog enkele huizen. Waarschijnlijk stond daar dan vroeger het Pannenhuis, precies tegenover de eerste bovenmolens van de Schermer maar aan de andere kant van de ringvaart. Het moet een bekende locatie zijn geweest want nog in 1906 wordt er in de notulen van dijkgraaf en heemraden van de Schermer gesproken over het Pannenhuis onder Westgraftdijk.