Landbezit in Oudorp in de 18e eeuw en begin 19e eeuw

Claas Bloothooft <IV-2> trekt rond 1735 met zijn eerste vrouw Hildegond Jans naar Oudorp. Ze hadden toen als pachtboer nog een armelijk bestaan. Waarschijnlijk door zijn 2e huwelijk met Maartje Pieters Ouwejan breidde zijn bezittingen zowel in Oudorp als in de Schermer uit. 

Oudorperland van Claas Bloothooft ~1750 - 1774

Zijn zoon Sijmen Bloothooft <V-5> neemt uiteindelijk van de Erven Claas Bloothooft alle Oudorper gronden over. Zijn broers Pieter en Dirk blijven in de Schermer. Ook weer door zijn huwelijk met Niesje Punt groeit hij uit tot de grootste grondbezitter van Oudorp rond de wisseling van de 18e en 19e eeuw.

Oudorperland van Sijmen Bloothooft 1774 - 1821

Omdat Sijmen's zoon Dirk jong overlijdt gaan de landerijen over op zijn zoon Klaas Bloothoofd <VI-4> en zijn dochter Grietje Bloothoofd <V-5.4> die gehuwd was met Arie Jansz Baart. Omdat Klaas geen mannelijke nakomelingen had verspreidt het bezit in het midden van de 19e eeuw weer over andere families.

Oudorperland van Klaas Bloothoofd 1821 - 1843

Landerijen van Grietje Bloothooft en Arie Jansz Baart 1829 - 1842