Familie Brooshooft/d in Zeeland
 

BROOSHOOFT

De familienaam Brooshooft (Brooshoofd) komt in dezelfde regio voor als de familienaam Blootshoofd, lijkt zelfs wat ouder te zijn, en bestaat nog steeds. Omdat er fonetisch grote overeenkomsten tussen beide namen bestaan (/r/ en /l/ worden gemakkelijk verwisseld, de /t/ kan ten ondergaan in de /s/) is een relatie niet onmogelijk. Hieronder enige flarden informatie over vroege leden van de familie Brooshooft, die uit de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden lijkt te stammen. De familienaam Brooshoofd wordt door Jan Terlouw in zijn boek Oosterschelde, windkracht 10 gebruikt.

Ook Brootshooft en Broodshoofd komt voor, en zelfs Bloothooft, wat duidt op verwantschap.

Breskens (Zeeuws-Vlaanderen)

Breskens (1621), getuigen bij ondertrouw: Jan Brooshooft en zijn huisvrouw Tanneken Brooshooft. Zij wordt 22.3.1625 als huwelijksgetuige genoemd.

Zoon Stoffel Jansse Brooshooft (van Oud Vlissingen), wedr. v Maijken Cornelis de Cant, ondertr. Breskens 16.4.1622, tr. 8.5.1622 Clasijntge Cerijs, van Dranouter in Vlaanderen, wed. v Job Pietersse [get. voor hem zijn vader Jan Brooshooft, zijn swager Gerrit van Besten, Arent Dircx, Jacob Domisse; voor haar: Katelijne Pieters, Jakemijntge Michiels, Katelijnne de Swaef].
 

Breskens (19.8.1630), getuigen bij ondertrouw van Gerrit Herleij van Vlissingen en Dingne Leenderts Marinissen: Stoffel Brootshooft (als oom van de bruid) en Maijken Brootshooft
Breskens (25.8.1730), getuige bij huwelijk van Jan Jurmanus, van Armentiers en Janneken Troost, van Maldegem: voor haar Stoffel Brooshooft
Breskens (11.6.1644), getuigen bij ondertrouw van Jacob Pieterssen, jm van Nieuwvliet en Janneken Baes, jd van Gits, beiden wonende in Breskens: zijn stiefvader Stoffel Brootshooft, haar zuster Maeijken Baes

Franciscus Bogaert (1626-1652), predikant te Breskens. Deze trouwde (ondertrouw Vlissingen 10 mei 1631) met Margarieta Baquemans, geboren te Vlissingen ca 1608, dochter van Louis Baquemans en Lijsbeth Hendricks. Hij overleed te Breskens en werd in mei 1652 aldaar in de kerk begraven. Zijn weduwe hertrouwde in 1654 met Stoffel Jansen Brootshooft (1583-1661) en overleed te Breskens in 1667.

Breskens 14.2.1654, ondertr. Stoffel Jansen [Brootshooft], wednr. van Clasijntje Cerijs, van Breskens, en Margarieta Baquemans, wed. van mr. Franciscus Bogaert, van Vlissingen. Get. Jacob Thomas en Janneken Suijse.

Stoffel Broothooft lidmaat Breskens 1653

De familienaam Brooshooft komt in Dirksland (Overflakkee, Z-H) voor tussen 1615 en 1880 met 31 vermelde personen. Ook tegenwoordig nog. De voornaam Stoffel kan duiden op verwantschap met de personen in Breskens.

I. Dankert Leendertse Brooshoofd, overl. voor 2.4.1672, tr. Matje Arends Stad aan het Haringvliet 19.3.1644, zij geb. Dirksland
II. zo.: Stoffel Dankertse (Danckerts) Brooshoofd (t), ged. Stad aan het Haringvliet 3.1.1649, begr. Stad aan het Haringvliet 1693, tr. Annetje Jans Stad aan het Haringvliet 9.5.1677, spinster, woonachtig in Rijpe.
III. zo.: Dan(c)kert (Stoffelse) Brooshoofd(t), ged. Nieuwe Tonge, boer, attestatie 25.6.1715 naar Herkingen, ouderling Herkingen 1721-1722, tr. Catharina Marinusse van der Daff Middelharnis 25.4.1710 (15.5.1710), zij begr. Melissant 12.5.1747
IV. do.: Hendrika (Henderika, Henrica) Dan(c)kerts(e) Brooshoofd(t), ged. Nieuwe Tonge 29.4.1714, woonde Herkingen 1743, tr. Cornelis Jacobse (Jacobsz.) Kats (Cats) Herkingen 8.11.1743, ged. Dirksland 7.12.1710, testament Dirksland 30.7.1771
Jannetje Brooshoofd, overl. Dirksland 12.8.1751

vergelijk:
Engeltje Bloothooft
, ged. 1705 Herkingen (Overflakkee, Z-H)
Engeltje Jans Blootshooft (zie Ib), tr. Jan Cornelisse Kanse Dirksland (Overflakkee, Z-H) 19.3.1719

Bij functionarissen in Giessen-Oudekerk (Alblasserwaard):
Schouten: Andries Brooshooft 1673-(1689), Antony Brooshooft (1694)-(1708), Cornelis Brooshooft (1711)-1747, Cornelis Brooshooft 1747-1789
Secretarissen: Andries Brooshooft (1673)
Notarissen: Andries Brooshooft (1665)-(1685), Anthony Brooshooft, admissie 8-4-1688, Pieter Brooshooft, admissie 23-6-1718 (ook melding in 1748), Johannes Brooshooft 1803-1808

Bij functionarissen in Hardinxveld (Alblasserwaard):
Schouten: Johannes Brooshooft (1785-18..)
Secretarissen: Brooshooft (1669-1674), Johannes Brooshooft (1804)
Notarissen: Johannes Brooshooft (1801-1811)