Families Blootshooft/d

In de tweede helft van de 17e eeuw zijn er in Aalsmeer (N-H) in en in de Alblasserwaard en het land van Altena (N-Br) twee families geweest die de familienaam Blootshooft/d gingen dragen. Er is geen enkele indicatie dat er tussen deze families onderling en met de familie Bloothooft enige relaties zijn. De afstand tussen het Schermereiland, Aalsmeer en het Land van Altena was in die tijd groot. Ook het geloof was verschillend. De familie Bloothooft was katholiek, de Aalsmeerse familie Blootshooft gereformeerd evenals mogelijk de familie in het land van Altena. Ook de voornamenvoorraad in de families toont, naast de algemene namen, een paar duidelijke verschillen. Het is opmerkelijk dat ongeveer in dezelfde tijd, op drie verschillende plaatsen eenzelfde familienaam ontstond, die in onze oren toch ongebruikelijk klinkt.

De families zijn meestal zeer consequent in het al dan niet gebruiken van de 's' in het midden van de familienaam. Aan het einde van de negentiende eeuw zien we echter in Amsterdam een paar gevallen optreden dat de 's' eruit valt en Blootshoofd tot Bloothoofd wordt. Omdat ook leden van de familie Bloothoofd zich in die tijd in Amsterdam vestigden kan er verwarring tussen families optreden. Vooralsnog is dat niet gevonden voor de Noord-Brabantse familie. Zowel bij Bloothooft als Blootshooft is de spelling van van de t in de naam bij hooft geleidelijk in een d veranderd, soms ook bij bloot.

Er is in Zeeland ook een oude familienaam Brooshoofd. Omdat er soms ook Blooshoofd wordt geschreven is er een kans dat delaatste vorm weer overgaat (of geschreven wordt) als Blootshoofd. Daarom geven we hier ook wat informatie over deze familie.

Uit de volkstelling van 1947 is de verspreiding van de families (en hun naamsvarianten) over Nederland af te lezen.

Er is enige informatie bekend over de twee familie Blootshoofd. Het is niet meer dan een raamwerk, maar het geeft een globaal beeld.

Familie Blootshooft/d in Aalsmeer
Familie Blootshooft/d in de Alblasserwaard en het Land van Altena

Familie Brooshooft/d in Zeeland