Molenaars van de Schermeer

Het is niet mogelijk om alle molenaars die ooit op de zuidkust hebben gemalen te achterhalen. Met een detailstudie van het Schermerarchief zouden we wel een eind kunnen komen. Voorlopig zijn er een aantal belangrijke lijsten bekend die met grote intervallen in ieder geval alle toen werkende molenaars in de hele Schermer geven. Waar mogelijk is de preciese molen aangegeven (volgens de moderne nummering).

Lijst van eerst aangestelde molenaars in 1635
Lijst van ringmolenaars die het request van 1663 tekenden
Lijst van molenaars van de verponding in 1749
Lijst van molenaars, waarschuwing van 1842
Lijst van molenaars, gratificatie 1883