Foto overzicht

Zuidkust molen 1.jpg (21511 bytes)

1. We komen vanaf West-Graftdijk en lopen over de ringdijk naar het noorden. Hier zien we de eerste bovenmolen, nummer 1 (gesloopt mei 1930). [De Schermeer en haar randdorpen (1983), p8; Sip Kregel]
Zuidkust_foto.jpg (11418 bytes)


2. We zijn molen 1 voorbij en zien van rechts naar links de bovenmolens 2 (gesloopt februari 1933), 3 (gesloopt november 1935) en 4 (gesloopt april 1933), met de rest van de Zuidkust vaag daarachter.
[Molens van Noord-Holland (1981), p163]
Zuidkust molen 2+ Colnot.jpg (37648 bytes)

3. Vanuit dezelfde standplaats maakte de Bergense kunstenaar A.J.G. Colnot een schilderij, in opdracht van Dijkgraaf en Heemraden van de Schermer. Het schilderij hing in de trouwzaal van het stadhuis van Alkmaar, waar het bestuur vroeger regelmatig vergaderde [Zie foto in Belonje (1933), p68]. Colnot schilderde ook de noordkust
[omslag van Molens in Noord-Holland, 1983].
Molenwerf 2 2002 500.jpg (18056 bytes)

4. Molenwerf 2 in 2002
Zuidkust middenmolens 5-6-7.jpg (6798 bytes)

5. Na de bovenmolens staan verderop aan de overkant van de bovenkolk de middenmolens  5 (gesloopt december 1932),  6 (gesloopt oktober 1932) en 7 (gesloopt maart 1932). Via een bruggetje kan men van de ringdijk bij de molens komen. De middenmolens hebben ook wat land tussen de beide kolken, voor een groententuin en het houden van dieren.
[De Schermeer en haar randdorpen (1983), p17]
Zuidkust molens 5-6-7 winter.jpg (21180 bytes)

6. Middenmolens 5, 6 en 7 in de winter. 
[Sip Kregel]
Zuidkust molenwerven 5-6 in 2000.jpg (19410 bytes)

7. Molenwerven  5 en 6 in het jaar 2000, met boven en middenkolk.
Zuidkust molens 6-7-8.jpg (6755 bytes)

8. We zien nu midden- molens 6, 7 en 8. Bij molen 6 wijkt de bovenkolk van de ringdijk en gaat achter het zuiderpolderhuis om. Rechts van het polderhuis staat middenmolen 8 (gesloopt december 1938).  
[De Schermeer en haar randdorpen (1983), p151]
Zuidkust tekening Belonje.jpg (56648 bytes)

9. De tekenaar in het boek van Belonje (1933, p13) koos vrijwel dezelfde standplaats als bij de vorige foto. Hij tekende alleen de achterliggende poldermolen K wat groter.
Molenwerven 6 en 7 2002 500.jpg (23294 bytes)

10. Molenwerf 6 in 2002
Zuidkust molens 6-7.jpg (45528 bytes)

11. We zijn nu vlak bij middenmolen 6, met een bruggetje over de bovenkolk. Rechts molen 7. [Sip Kregel]
Zuidkust polderhuis.jpg (21676 bytes)

12. We arriveren bij het zuiderpolderhuis  met de timmerwerf. Deze nam tot 1887 een centrale plaats aan de zuidkust in. Van hieruit werd het onderhoud van de molens georganiseerd. Na 1887 nam de noorder- timmerwerf die taak over. Voor het polderhuis liggen hier "deuren" voor de sluizen bij West- Graftdijk. Rechts staat middenmolen 8. Links zien we een teken van
vooruitgang: een electriciteitsmast. Foto van voor 1929. 
[De Schermeer en haar randdorpen (1983), p9]
Zuidkust polderhuis Belonje.jpg (46057 bytes)

13. Het zuiderpolderhuis nog in volle glorie met een fraai toegangshek en omzoomd door
lei-linden.
 
[foto Belonje (1933), p105, van voor de sloop in 1929] 
Zuidkust gemaal Juliana.jpg (15034 bytes)

14. In 1929 nam het gemaal Juliana de functie van de molens aan de zuidkust over. Het zuiderpolderhuis werd er voor gesloopt. Rechts middenmolen 8.
[De Schermeer en haar
randdorpen (1983), p13]
Gemaal Juliana 2002 500.jpg (26371 bytes)

15.Gemaal Juliana in 2002 met poldermolen K op de achtergrond. 
Zuidkust molens 16-15-K.jpg (11921 bytes)

16. We lopen even om het zuiderpolderhuis heen en overzien dan rechts de Blokkers, het oude hoge land waarop de ondergang van de zuidkust is geplaatst. Op de foto staat de voor ons liggende de molentocht met van rechts naar links ondermolens 16 (gesloopt mei 1930) en 15 (gesloopt mei 1938) en achteraan poldermolen K.  
[De Schermeer en haar randdorpen (1983), p151. Aldaar ten onrechte aangeduid als bovenmolens] 
Zuidkust molens 15-16.jpg (9404 bytes)

17. Vanuit een vrijwel gelijke postitie genomen foto van de poldermolen K en de
ondermolens 15 en 16. Het schuurtje van molen 16 wordt hier aan het oog onttrokken door een
hooiberg.
 
[De Schermeer en haar randdorpen (1983), p30]
Molenwerven 15 en 16 2002 500.jpg (20765 bytes)

18. Molenwerven 15 en 16 in 2002 met poldermolen K achterin
Zuidkust molens 14-13.jpg (21550 bytes)

19. Als we in de richting van poldermolen K lopen (langs het huidige fietspad), dan
bereiken we het meest westelijke punt van de Blokkers. Kijken we naar rechts dan zien we de
ondermolens 13 (links, verbrand 27 maart 1966) en 14 (rechts, gesloopt juli 1931) langs de
molentocht staan. Ook hier weer een schuurtje met hooiberg.
 
[Belonje (1933), p 61. Hij beschrijft de molens als ondermolens 15 (links) en 16 (rechts). De foto komt echter niet overeen met de voorgaande afbeeldingen van die molens. Poldermolen K ontbreekt, de electriciteitsmasten staan veel te ver weg, en de zon komt van rechts].
Molenwerven 13 en 14 2002 500.jpg (22728 bytes)

20. Molenwerven 13 en 14 in 2002 met dam in de onderkolk.
Molen K voor1940.jpg (25742 bytes)

21. We lopen langs de ondermolens naar poldermolen K, foto van voor 1940.
Molen K tekening Belonje.jpg (30899 bytes)

22. Vanuit dezelfde standplaats een tekening uit 1933.  [Belonje]
Molen_K_2000.jpg (13347 bytes)

23. Poldermolen K in 2000.
Zuidkust molen 9.jpg (9701 bytes)

24. Wij gaan terug naar de ringdijk en lopen door in de richting van Driehuizen. Daar staat
de laatste middenmolen, nummer 9 (gesloopt september 1934). Rechts langs de ringdijk zien we bovenmolen 10 (gesloopt oktober 1932) en tenslotte links bovenmolen 11 (gesloopt mei 1930). Het kerkje van het dorp Driehuizen zien we geheel rechts.
[De Schermeer en haar
randdorpen (1983), p30]
Molenwerf 9 en Driehuizen 2002 500.jpg (18657 bytes)

25. Molenwerf 9 en Driehuizen op de achtergrond in 2002.
Driehuizen Pronk 1727.jpg (24491 bytes)

26. We zijn nu ter hoogte van de laatste molen, bovenmolen 11, en kijken over de ringdijk
naar het dorp Driehuizen. We maken wel een stap terug in de tijd. Dit is 1727.

[prentenverzameling Provinciaal Rijksarchief Haarlem]
Driehuizen 1910.jpg (21470 bytes)

27. Tenslotte bereiken we de brug over de ringvaart naar Driehuizen. Foto uit 1910 met het oude kerkje dat in 1912 afbrandde.  
[De Schermeer en haar randdorpen (1983), p27]