Het Schaperakje

Het Schaperakje is een onderdeel van de zuidelijke afwatering van de Schermer en het moest oorspronkelijk bij oktrooi van 1633 door  de Schermer op diepte en breedte worden gehouden. Het is het gedeelte tussen het noordeinde van de Nauernase vaart en het Stierop, dat wil zeggen het stuk vaart langs Marken-Binnen. Al in 1640 werd deze verplichting overgedragen aan de polder de Starnmeer die toen werd drooggelegd. Deze polder maakte er echter geen werk van. Uiteindelijk liet na een besluit van de Hoogheemraden van de Uitwaterende Sluizen de Dijkgraaf van de Uitwaterende Sluizen het werk op 21 augustus 1685 aanbesteden op kosten van de Schermer, zoals blijkt uit onderstaande biljet. De Schermer won overigens later het proces dat tegen de Starnmeer werd aangespannen (Belonje, 1933, p42-44).

Schaperakje.jpg (135329 bytes)

Openbare aanbesteding van het verdiepen van het Schapenrakje

Schermer archief 1685

 

Op 22 augustus 1685 lezen we al in de notulen van Dijkgraaf en Heemraden van de Schermer

Claas Verlaten relaseert het gepasseerde van gisteren omtrent de besteding van het schaperacje en dat het zelve aen twee partijen is besteet, zijnde d'eerste partij is aengenomen bij Pieter Claas Bloothooft molenaer in de Schermeer 't selve parck lang zijnde 65 roeden om f 55.- en het andere parck lang 60 roeden, bij Jan Jansz Smit, medemolenaar in de Schermeer om f 65.-

Daar bleef het niet bij en vele andere 'slijkers' werden aangenomen. Er volgden ook afrekeningen zoals op 22 september 1685

Claes verlaten, zijnde gekampt bij den aennemers geeft op de navolgende werck van 't geld bij hem en de zijnonderhebbent volck is verdient alleenlijck in het opdiepen en de op zijn peijl brengen van het soo genoemde schaperacje

Pieter Claes
1e weeck        23 pramen
2e weeck        30 p
3e weeck        30 p
4e weeck        30 p
5e weeck        10 p
                    123 p a 5 st  f 30:15:,-

analoog:
Claas verlaten
Jan Pieters
Dirck Wijbrantsz
Jan Smit
Claes Claesz
Jan Visscher
Jacob Jansz
nog twee slijkers
Claes Jacobs koch

als mede een dag vacatie voor Pieter claes aennemer van 't werk in 't halen van de ordonnaris, tot   f 1:5: