Molenaars van de Schermeer 1749

Op 25 januari 1749 stelden dijkgraaf en heemraden de lijst en gegevens van personen vast voor de verponding in de Schermeer [Regioarchief Alkmaar, Schermerarchief]. Van de meeste watermolenaars wordt het beroep vermeld. Omdat de lijst lijkt te zijn opgesteld vanaf Oudorp met de klok mee (oostwaards om) is een indeling te maken in molenaars aan de noordkust, zuidkust en poldermolenaars. Bij de zuidkust is een inschatting gemaakt van de preciese molenvolgorde omdat de molenaar van poldermolen K bekend is en bovendien de met de plaats de zuider timmerwerf rekening kan worden gehouden. De molennummering is modern.

afkortingen: gem = gemaal (bemalingsomslag)

Nr Kohier nr Molenaars kinderen
< 10 jaar
personen
> 10 jaar
.
Noordkust
1 30 Albert Cornelisz 1 3 gem-beest-zeep
2 31 Jan Jansze Moll - 1 gem
3 32 Jan Gerritse Blom - 2 gem
4 33 Zymen Greeuwert - 4 gem
5 34 Pieter Tymonsze - 1 gem
. 35 - - - "is een met 34"
6 36 Meyndert Jansze - 1 gem
7 37 Corn Jansze - 2 gem
8 38 Engel Jansz 1 2 gem
9 39 Dirk Zymensze - 3 gem
10 41 Jacob Jansze Moll - 1 gem
- 42 Jacob Jansze Velsen,
polders timmerbaas
- 4 gem-turf-bier-beest-
zeep-boter-koffie-
zegel-brandewijn-
carossegeld
11 43 Claas Boll - 4 gem
12 44 Cnelis Meyndertse - 4 gem-beest-zeep
13 45 Corn Maartensze 1 3 gem
14 46 Yff Maartensze 1 3 gem
15 47 Willem Claasze - 3 gem
16 48 Jacob Cornelisze - 2 gem-beest
17 54 Corn Willemsze
[bovenmolen E?]
1 3 gem
18 55 Dirk de Reus
[bovenmolen F?]
1 2 gem-beest-zeep
Zuidkust
19 79 Trijn Dirks
[bovenmolen 11]
- 2 gem
20 80 Pieter Miessen
[bovenmolen 10][=Pieter Meeuwsen 1756?]
2 3 is arm
21 82 Teunis Cornelisze
[middenmolen 9]
- 5 gem-beest-zeep
22 83 Jan Jansze
[ondermolen 12]
- 3 gem
23 84 Jacob Claasz
[ondermolen 13]
- 1 gem-beest
24 85 Jan Cornelisze
[ondermolen 14]
1 2 gem-beest
25 86 Corn [Sijmens] Bloothooft
[poldermolen K]
3 2 gem
26 87 Jan Visser
[ondermolen 16]
2 2 is arm
27 88 Gerrit Visser
[ondermolen 17]
- 3 gem
28 89 Leendert Jansze
[middenmolen 8]
3 4 is arm
- 90 Jan Willemsz van der Sluys, polders timmerbaas - 4 gem-turf-bier-beest-zeep-
boter-koffie-zegel-brandewijn-
carossegeld
29 94 De kinderen van Claas [Pieters] Bloothooft
[middenmolen 7]
- 3 gem-beest-zeep
30 95 Jacob Willemsze
[middenmolen 6]
- 2 gem-beest-zeep
31 96 Claas Smit
[middenmolen 5]
1 4 is arm
32 97 Corn Garmentsze
[bovenmolen 4]
1 4 is arm
33 98 Jan Pietersze
[bovenmolen 3]
- 1 gem
34 99 Maarten Pietersze
[bovenmolen 2]
- 1 is arm
35 100 Pieter Visser
[bovenmolen 1]
- 2 gem
poldermolenaars
36 153 Dirk Cornelisze - 5 gem
37 159 Cornelis Volger 3 4 is arm
38 172 Jan Roelofsze - 3 gem-beest-zeep
39 191 Jacob Ariensze [Zijp / Molenaar]
[poldermolen L, tot 1751; dan zijn wed. Antje Sijmens Bloothooft; in 1758 hun zoon Gerrit Jacobse; in 1764 ontslagen en opgevolgd door Arie Volger]
1 4 gem
40 202 Cornelis Gerritsze 1 4 gem
41 225 Cornelis Corn. - 2 gem
42 240 Gerrit Corn. 2 3 gem-turf-beest-zeep
43 243 Lijsbeth Heertjes - 1 gem
44 245 Jan Dirksze 2 4 gem
45 246 Jan de Reus - 3 gem
46 247 Corn Claasze 1 3 gem-turf-beest-zeep-boter-koffie
47 250 Anne Corn. Goede - . "s aangetekend op no 248"
48 255 Corn Teunisze 2 4 gem-beest-zeep
49 274 Claas Leendertse - 3 gem
50 281 Willem Ysbrantsze - 2 gem-beest-zeep

Top